Info zona

Povratak na novosti

25.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“

Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 25.04.2019., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1. ZA PRIJEDLOG

AD 2. ZA PRIJEDLOG