Info zona

Povratak na novosti

25.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKE RIJEKA d.d.

Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 25.08.2016., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA