Info zona

Povratak na novosti

26.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.

Glavna skupština tvrtke Meritus ulaganja d.d. održat će se dana 26.06.2019., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG