Info zona

Povratak na novosti

27.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.

Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 27.04.2017., a Društvo će za Fond – kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2. ZA

AD 3. ZA

AD 4. ZA

AD 5. ZA

AD 6. ZA

AD 7. PROTIV

AD 8. SUZDRŽANI