Info zona

Povratak na novosti

27.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantic grupa d.d.

Glavna skupština tvrtke Atlantic grupa d.d. održat će se dana 27.06.2019., a Društvo će za  Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG

AD 7. ZA PRIJEDLOG

AD 8. ZA PRIJEDLOG

AD 9. ZA PRIJEDLOG