Info zona

Povratak na novosti

28.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.

Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 28.12.2017., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2. SUZDRŽANI

AD 3. ZA PRIJEDLOG