Info zona

Povratak na novosti

29.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.

Glavna skupština tvrtke  JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 29.08.2018., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG

AD 7. ZA PRIJEDLOG

AD 8. ZA PRIJEDLOG

AD 9. ZA PRIJEDLOG

AD 10. PROTIV