Info zona

Povratak na novosti

30.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.

Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 30.04.2019. , a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG

AD 7. ZA PRIJEDLOG