Info zona

Povratak na novosti

31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d.

Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA

AD 8 ZA

AD 9 ZA

AD 10 ZA

AD 11 ZA

AD 12 ZA