Info zona

Povratak na novosti

31.12.2019 Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 23.12.2019. godine.

Ulaganje u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

10% izdanja u društvu Končar – Elektroindustrija d.d. je prijeđeno dana 3.6.2016. kada je u procesu sekundarne javne ponude u kojoj je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) prodavao 526.926 dionica (20,49% izdanja), za fond PBZCO OMF – kategorija B kupljeno ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar – Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Za navedeno ulaganje Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Naknadno nije bilo stjecanja niti otpuštanja dionica Končar – Elektroindustrije d.d.

Na dan 23.12.2019. fond PBZCO OMF – kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 0,60% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF – kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar – Elektroindustrija d.d. što čini 1,51% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF – kategorija A te fond PBZCO OMF – kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2018. te u prva tri kvartala 2019. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

 

Komentari rezultata za 2018. i prva tri kvartala 2019. godine:

  • Prihodi od prodaje u 2018. manji za 4,3% yoy, pri čemu na domaćem tržištu manji za 3% yoy, a u izvozu za 5,3% yoy
  • 34,1% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe
  • Najznačajniji izvoz ostvaren u Švedsku (HRK 237,4 mil., +12,7% yoy), te Njemačku (12% prihoda od prodaje u izvozu)
  • Rast operativne profitabilnosti u 2018. godini primarno uslijed većih ostalih poslovnih prihoda, izostanka jednokratnih troškova, te manjih materijalnih troškova. U prvih 9 mjeseci 2019. godine pad operativne profitabilnosti primarno uslijed manjih ostalih poslovnih prihoda
  • Rast materijalne imovine rezultat je rasta ulaganja u postrojenja i opremu u 2018. i 2019. godini, te rasta vrijednosti ulaganja u pridružena društva (osnivanje novog zajedničkog pothvata)
  • Početkom 2019. godine u sklopu programa restrukturiranja prodana su društva čije poslovanje predstavlja non-core business
  • U 2018. godini ukupno je ugovoreno novih poslova u iznosu HRK 3.025,7 mil. (+18,2% yoy) pri čemu HRK 1.198,2 mil. (-1,2% yoy) na domaćem tržištu te HRK 1.827,5 mil. (+35,6% yoy) na inozemnim tržištima. U 2019. godini nastavljen je trend rasta ugovorenih poslova.

Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. prikazano je na grafu u nastavku.

Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. godine ostvarila pad od oko 4,9%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 18,7%.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi te fonda PBZCO OMF – kategorije B 0,69% čime za navedeni period nije ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.