Info zona

Povratak na novosti

Do 7. kolovoza omogućen je odabir kategorije obveznih mirovinskih fondova na prijemnim mjestima REGOS-a u poslovnicama FINA-e

Sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (koji je stupio na snagu 20.02.2014.godine) obvezni mirovinski fondovi dijele se u 3 kategorije (A,B,C) koje se razlikuju po ograničenjima članstva (obzirom na životnu dob), po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja.

FOND A
(aktivni)

  • namijenjen osiguranicima do 40.godine života
  • veća rizičnost-veći prinos
  • nakon 50-te godine života automatski prijelaz u fond B (10 godina do referentnog dana)

FOND B
(balansirani)

  • namijenjen osiguranicima od 40-55.godine života
  • umjerena, srednja razina rizičnosti
  • nakon 55.godine života automatski prijelaz u fond C (5 godina do referentnog dana)

FOND C
(konzervativni)

  • od 55.godine života do mirovine
  • niska razina rizičnosti – vrlo sigurni prinosi
  • očuvanje realne vrijednosti ušteđevina

Svaki osiguranik, u okviru opisanih zakonskih limita, može odlučiti u kojoj će kategoriji fonda štedjeti, uz pridržavanje zakonom predviđenih ograničenja i rokova:

21.8.2014. godine postojeći obvezni mirovinski fondovi postaju mirovinski fondovi B kategorije i svi postojeći osiguranici postaju članovi tih fondova, a s radom započinju novoosnovani fondovi kategorije A i C .

Svi članovi mogu jednom u periodu od 20.5.2014. do 7.8.2014. godine posredstvom REGOS-a promijeniti kategoriju Fonda, a ukoliko to ne učine, ostaju članovi fonda kategorije B s mogućnošću promjene kategorije svake treće godine, u mjesecu svog rođenja, bez naknade.

Promjena kategorije fonda je besplatna.