Ažurirani tekst Statuta nalazi se na poveznici.

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA A

Mirovinski fond kategorije A svojom investicijskom strategijom te dobnim ograničenjem članstva namijenjen je mlađim osiguranicima 2. stupa. Imovina fonda A, s obzirom na utvrđene investicijske ciljeve i rizičnost, može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Primjerice, najviše 65% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u dionice, u korporativne obveznice i komercijalne zapise najviše 50% neto vrijednosti imovine fonda, dok u državne obveznice i trezorske zapise mora biti uloženo najmanje 30% neto vrijednosti imovine fonda. Nadalje, najmanje 40% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Fondu A dozvoljeno je i korištenje izvedenica, ali samo u svrhu efikasnog upravljanja i zaštite vrijednosti imovine fonda.

Tko može biti član mirovinskog fonda kategorije A?

Osiguranik može odabrati fond kategorije A u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja, ako mu je do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu (referentni dan) prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo deset ili više godina.

Ako osiguranik u spomenutom roku ne odabere fond, Središnji registar osiguranika (REGOS)  rasporedit će ga po službenoj dužnosti u mirovinski fond kategorije A, a nakon isteka roka od 10 godina od dana raspoređivanja u mirovinski fond kategorije A bit će po službenoj dužnosti raspoređen u mirovinski fond kategorije B, osim ako prethodno nije osobno izvršio izbor kategorije mirovinskog fonda, sukladno zakonskim ograničenjima.

Kada član fonda A do referentnog dana ima manje od deset godina, REGOS ga po sili zakona raspoređuje u mirovinski fond kategorije B.

Kako postati članom mirovinskog fonda kategorije A?

Obvezni mirovinski fond kategorije A, poštujući zakonska ograničenja, može se odabrati jednom godišnje u kalendarskom mjesecu rođenja člana samo osobnom prijavom na šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e, predočenjem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) te OIB-a.

  • najmanje 30% neto imovine fonda u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 65% neto imovine fonda u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 50% neto imovine fonda u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najmanje 40% neto imovine fonda u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama
  • namijenjen je mlađim osiguranicima
  • veća tolerancija prema riziku unutar zakonskih ograničenja
  • automatski prijelaz u fond B kada do starosne mirovine ostaje manje od deset godina