Odaberite datum

Na 28. veljače 2021. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Vlasnički vrijednosni papiri 43.41%
Dužnički vrijednosni papiri 39.26%
UCITS fondovi 11.08%
Alternativni fondovi 3.34%
ostalo 2.91%

Valutna struktura imovine

EUR 31.83%
HRK 57.33%
USD 10.84%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.19%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.31%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 4.52%
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.77%
CRO 1,75%41EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.99%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.98%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.96%
ATGR-R-A, ATLANTIC GRUPA d.d. 2.80%
CKML-R-A, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. 2.79%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.66%
ostalo 63.03%

Geografska struktura ulaganja

Europa 89.91%
Sjeverna Amerika 5.78%
Azija 1.30%
ostalo 3.01%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a45.42%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice39.47%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.84%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.78%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 38.46%
Osnovna potrošačka roba 12.64%
Opcionalna potrošačka roba 12.57%
Financije 5.41%
Industrija 5.38%
Informacijske tehnologije 5.21%
Zdravstvo 4.95%
Telekomunikacije 2.52%
Komunalne usluge 1.35%
Materijali 1.16%
Energija 1.00%
ostalo 9.35%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2021.
CIAK GRUPA d.d.HRCIAKRA000738,52 HRKModel usporednih kompanija05.02.2021.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007166,60 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2021.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000310,71 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2021.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000266,06 HRKCijena iz javne ponude 05.02.2021.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000730,61 HRKModel usporednih kompanija05.02.2021.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000511,88 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2021.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009536,19 HRKModel usporednih kompanija05.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO297A0115,2320 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA198,5910 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,1970 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006240,12 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2021.
TURISTHOTEL d.d.HRTUHORA00013.043,24 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2021.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3103,1466 %Interni model vrednovanja05.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAXS230942811398,4970 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAXS230943389999,3860 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 37,95%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA0008 (CKML-R-A)16,51%5.446.400,00tržišna cijena9,92% (početak ulaganja 27.11.2014)2,79%
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A)30,00%1.138.044,60model diskontiranih novčanih tokova9,09% (početak ulaganja 21.1.2019)0,58%
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA0003 (HEFA-R-A)77,73%1.352.662,29model diskontiranih novčanih tokova7,10% (početak ulaganja 6.2.2020)0,69%
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA0002 (HTPK-R-A)14,63%875.625,30cijena iz javne ponude 38,49% (početak ulaganja 6.7.2016)0,45%
JADRAN d.d.HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B)58,47%1.739.448,60tržišna cijena-12,89% (početak ulaganja 6.4.2018)0,89%
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A)17,06%5.126.448,10tržišna cijena14,77% (početak ulaganja 22.8.2014)2,62%
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A)92,93%365.238,72model diskontiranih novčanih tokova11,57% (početak ulaganja 20.12.2019)0,19%
PODRAVKA d.d.HRPODRRA0004 (PODR-R-A)15,66%8.839.259,50tržišna cijena74,09% (početak ulaganja 22.8.2014)4,52%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006 (STJD-R-A)26,68%408.204,00model diskontiranih novčanih tokova20,06% (početak ulaganja 16.5.2017)0,21%
VIS d.d.HRVIS0RA0002 (VIS-R-A)73,36%174.270,04tržišna cijena-21,85% (početak ulaganja 19.12.2019)0,09%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%13,03%

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA66.098.720,37 HRK33.77 %9.24 %