Sukob interesa

    Sukladno odredbi članka 19. stavak 2 i 3 Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Društvo nije utvrdilo postojanje slučajeva sukoba interesa po mirovinske fondove i njihove članove.