Odaberite datum

Na 31. kolovoza 2021. godine

test

Udio u AV-u

Vlasnički vrijednosni papiri 44.24%
Dužnički vrijednosni papiri 31.14%
UCITS fondovi 13.23%
Alternativni fondovi 2.40%
ostalo 9.00%

Valutna struktura imovine

EUR 31.22%
HRK 54.51%
USD 14.27%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.35%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.60%
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.99%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 3.97%
RHMF-O-287A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.84%
CKML-R-A, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. 2.53%
QTLG-R-A, QUATTRO LOGISTIKA D.D. 2.51%
TUHO-R-A, TURISTHOTEL d.d. 2.38%
KOEI-R-A, KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. 2.37%
ATGR-R-A, ATLANTIC GRUPA d.d. 2.29%
ostalo 63.17%

Geografska struktura ulaganja

Europa 87.63%
Sjeverna Amerika 10.29%
Azija 1.21%
ostalo 0.87%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a44.30%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice30.08%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.62%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.49%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 30.52%
Opcionalna potrošačka roba 12.02%
Osnovna potrošačka roba 11.99%
Financije 6.36%
Informacijske tehnologije 6.31%
Industrija 5.60%
Zdravstvo 4.71%
Telekomunikacije 2.55%
Materijali 1.84%
Komunalne usluge 0.97%
Energija 0.81%
ostalo 16.31%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
CIAK GRUPA d.d.HRCIAKRA000735,60 HRKModel usporednih kompanija06.08.2021.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007162,60 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
GRAD VARAŽDINHRGDVZO314A5100,6154 %Interni model vrednovanja06.08.2021.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000310,71 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
JADRAN d.d.HRJDRNRB000212,96 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000511,88 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009958,17 HRKModel usporednih kompanija06.08.2021.
QUATTRO LOGISTIKA D.D.HRQTLGRA00019,66 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO23BA4103,9190 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,2420 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO297A0114,9380 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA199,3060 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006240,12 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRB0005240,12 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
VIS d.d.HRVIS0RA000210,21 HRKModel diskontiranih novčanih tokova06.08.2021.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3102,8096 %Interni model vrednovanja06.08.2021.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 30.6.2021. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 32,60%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA0008 (CKML-R-A)16,75%6.608.234,23tržišna cijena21,37% (početak ulaganja 27.11.2014)2,53%
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A)30,00%1.110.720,60model diskontiranih novčanih tokova16,00% (početak ulaganja 21.1.2019)0,42%
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA0003 (HEFA-R-A)77,73%1.352.662,29model diskontiranih novčanih tokova7,10% (početak ulaganja 6.2.2020)0,52%
JADRAN d.d.HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B)58,53%1.633.569,12model diskontiranih novčanih tokova-18,19% (početak ulaganja 6.4.2018)0,62%
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A)17,39%6.203.100,00tržišna cijena25,04% (početak ulaganja 22.8.2014)2,37%
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A)92,93%365.238,72model diskontiranih novčanih tokova18,8% (početak ulaganja 20.12.2019)0,14%
PODRAVKA d.d.HRPODRRA0004 (PODR-R-A)15,66%10.385.003,06tržišna cijena102,39% (početak ulaganja 22.8.2014)3,97%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006 (STJD-R-A)26,68%408.204,00model diskontiranih novčanih tokova20,06% (početak ulaganja 16.5.2017)0,16%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRB0005 (STJD-R-B)25,16%600.300,00model diskontiranih novčanih tokova-9,18% (početak ulaganja 1.7.2021)0,23%
VIS d.d.HRVIS0RA0002 (VIS-R-A)73,36%227.683,00model diskontiranih novčanih tokova2,10% (početak ulaganja 19.12.2019)0,09%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%11,05%

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA78.685.860,56 HRK30.03 %8.54 %