Odaberite datum

Na 31. ožujka 2021. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 55.99%
Vlasnički vrijednosni papiri 28.14%
UCITS fondovi 9.98%
Alternativni fondovi 2.09%
ostalo 3.80%

Valutna struktura imovine

EUR 48.59%
HRK 38.11%
USD 13.30%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.44%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.92%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.81%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.45%
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO 4.27%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.05%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.69%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.23%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 2.99%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.63%
ostalo 50.52%

Geografska struktura ulaganja

Europa 90.36%
Sjeverna Amerika 6.70%
Azija 1.19%
ostalo 1.75%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice54.73%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a28.81%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.13%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.48%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 53.89%
Osnovna potrošačka roba 6.76%
Zdravstvo 5.91%
Opcionalna potrošačka roba 5.69%
Financije 4.70%
Industrija 4.15%
Informacijske tehnologije 2.80%
Komunalne usluge 2.39%
Telekomunikacije 1.89%
Energija 1.39%
Materijali 1.09%
ostalo 9.34%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.03.2021.
CIAK GRUPA d.d.HRCIAKRA000733,33 HRKMetoda usporednih kompanija04.03.2021.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A077,8506 %Interni model vrednovanja04.03.2021.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E277,7827 %Interni model vrednovanja04.03.2021.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007162,60 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova17.03.2021.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000310,71 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.03.2021.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00005.029,34 HRKMetoda usporednih kompanija04.03.2021.
LUKA PLOČE d.d.HRLKPCRA0005396,86 HRKMetoda usporednih kompanija04.03.2021.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000511,88 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.03.2021.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009679,62 HRKMetoda usporednih kompanija04.03.2021.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A5102,3375 %Interni model vrednovanja04.03.2021.
PLAVA LAGUNA d.d.HRPLAGRA00031.639,70 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.03.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9108,5970 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.03.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7118,3510 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.03.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5122,6540 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.03.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8101,4450 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.03.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,8450 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.03.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5123,2180 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.03.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA198,1220 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.03.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E694,4270 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.03.2021.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA699,5383 %Interni model vrednovanja04.03.2021.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006240,12 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.03.2021.
TURISTHOTEL d.d.HRTUHORA00013.043,24 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.03.2021.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000316,72 HRKMetoda usporednih kompanija04.03.2021.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3103,0990 %Interni model vrednovanja04.03.2021.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008229,79 EURMetoda usporednih kompanija04.03.2021.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 79,85%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA0008 (CKML-R-A)16,56%119.865.600,00tržišna cijena19,55% (početak ulaganja 4.1.2008)0,60%
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A)30,00%31.166.680,20metoda diskontiranih novčanih tokova9,09% (početak ulaganja 21.1.2019)0,16%
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA0003 (HEFA-R-A)77,73%195.068.727,00metoda diskontiranih novčanih tokova7,10% (početak ulaganja 28.5.2019)0,98%
JADRAN d.d.HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B)58,49%214.279.784,40tržišna cijena-23,28% (početak ulaganja 6.4.2018)1,07%
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A)17,26%297.005.939,25tržišna cijena18,66% (početak ulaganja 2.6.2008)1,49%
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A)92,93%42.283.961,28metoda diskontiranih novčanih tokova18,80% (početak ulaganja 20.12.2019)0,21%
PODRAVKA d.d.HRPODRRA0004 (PODR-R-A)15,66%598.603.119,04tržišna cijena82,83% (početak ulaganja 7.5.2002)2,99%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006 (STJD-R-A)26,68%24.012.000,00metoda diskontiranih novčanih tokova20,06% (početak ulaganja 16.5.2017)0,12%
VIS d.d.HRVIS0RA0002 (VIS-R-A)73,36%24.743.558,97tržišna cijena-24,74% (početak ulaganja 19.12.2019)0,12%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%7,74%

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA10.822.832.878,10 HRK54.04 %20.58 %