Odaberite datum

Na 30. rujna 2021. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 55.02%
Vlasnički vrijednosni papiri 30.11%
UCITS fondovi 8.97%
Alternativni fondovi 2.14%
Depoziti 1.07%
ostalo 2.70%

Valutna struktura imovine

EUR 54.80%
HRK 32.68%
USD 12.52%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.89%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.39%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.52%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.19%
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO 4.76%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.88%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.49%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 3.44%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.06%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.41%
ostalo 51.97%

Geografska struktura ulaganja

Europa 89.55%
Sjeverna Amerika 7.95%
Azija 1.33%
ostalo 1.17%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice53.34%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a29.01%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.28%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 53.32%
Osnovna potrošačka roba 6.89%
Zdravstvo 6.30%
Financije 6.04%
Opcionalna potrošačka roba 5.67%
Industrija 3.66%
Informacijske tehnologije 2.69%
Komunalne usluge 1.99%
Telekomunikacije 1.69%
Energija 1.51%
Materijali 1.17%
ostalo 9.07%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
CIAK GRUPA d.d.HRCIAKRA000739,33 HRKModel usporednih kompanija03.09.2021.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A079,5965 %Interni model vrednovanja03.09.2021.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E279,5637 %Interni model vrednovanja03.09.2021.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007162,60 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000310,71 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
JADRAN d.d.HRJDRNRB000212,96 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00005.719,52 HRKModel usporednih kompanija03.09.2021.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000511,88 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA00091.034,91 HRKModel usporednih kompanija03.09.2021.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A5101,2372 %Interni model vrednovanja03.09.2021.
QUATTRO LOGISTIKA D.D.HRQTLGRA00019,66 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9105,4040 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7115,7890 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5121,6180 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8101,9770 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,3000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5123,2460 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA199,3350 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E695,5710 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2021.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA6100,6037 %Interni model vrednovanja03.09.2021.
SPAN d.d.HRSPANRA0007176,20 HRKModel usporednih kompanija17.09.2021.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006240,12 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRB0005240,12 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
VIS d.d.HRVIS0RA000210,21 HRKModel diskontiranih novčanih tokova03.09.2021.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000313,13 HRKModel usporednih kompanija03.09.2021.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3102,1234 %Interni model vrednovanja03.09.2021.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008243,22 EURModel usporednih kompanija03.09.2021.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 30.6.2021. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 76,21%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA0008 (CKML-R-A)16,75%130.145.750,00tržišna cijena35,74% (početak ulaganja 4.1.2008)0,62%
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A)30,00%31.166.680,20model diskontiranih novčanih tokova16,00% (početak ulaganja 21.1.2019)0,15%
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA0003 (HEFA-R-A)77,73%195.068.727,00model diskontiranih novčanih tokova7,10% (početak ulaganja 28.5.2019)0,93%
JADRAN d.d.HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B)58,54%210.574.559,52model diskontiranih novčanih tokova-24,66% (početak ulaganja 6.4.2018)1,00%
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A)17,41%316.245.600,00tržišna cijena25,23% (početak ulaganja 2.6.2008)1,51%
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A)92,93%42.283.961,28model diskontiranih novčanih tokova15,21% (početak ulaganja 20.12.2019)0,20%
PODRAVKA d.d.HRPODRRA0004 (PODR-R-A)15,66%720.858.158,94tržišna cijena119,87% (početak ulaganja 7.5.2002)3,44%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006 (STJD-R-A)26,68%24.012.000,00model diskontiranih novčanih tokova20,91% (početak ulaganja 16.5.2017)0,11%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRB0005 (STJD-R-B)25,16%20.865.947,76model diskontiranih novčanih tokova-8,54% (početak ulaganja 1.7.2021)0,10%
VIS d.d.HRVIS0RA0002 (VIS-R-A)73,36%33.567.417,00model diskontiranih novčanih tokova2,10% (početak ulaganja 19.12.2019)0,16%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%8,23%

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA10.597.054.544,11 HRK50.45 %20.79 %