Odaberite datum

Na 31. prosinca 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 62.73%
Vlasnički vrijednosni papiri 28.54%
UCITS fondovi 5.03%
Alternativni fondovi 1.77%
ostalo 1.94%

Valutna struktura imovine

CHF 0.17%
DKK 0.18%
EUR 47.72%
HRK 38.47%
USD 13.46%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.79%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.35%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.14%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.85%
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO 4.28%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.19%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.81%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.36%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.81%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 2.77%
ostalo 48.65%

Geografska struktura ulaganja

Europa 92.93%
Sjeverna Amerika 5.49%
Azija 1.14%
ostalo 0.44%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice60.96%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a28.94%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.15%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.51%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 59.99%
Zdravstvo 6.51%
Osnovna potrošačka roba 6.34%
Opcionalna potrošačka roba 5.33%
Financije 4.54%
Industrija 3.57%
Informacijske tehnologije 2.36%
Komunalne usluge 2.32%
Telekomunikacije 1.77%
Energija 1.62%
Materijali 0.67%
ostalo 4.97%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.12.2020.
CIAK GRUPA d.d.HRCIAKRA000732,04 HRKModel usporednih kompanija16.12.2020.
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA00086.814,39 HRKModel usporednih kompanija07.12.2020.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A075,4244 %Interni model vrednovanja07.12.2020.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E275,5151 %Interni model vrednovanja07.12.2020.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007166,60 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.12.2020.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000310,71 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.12.2020.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000256,57 HRKModel usporednih kompanija07.12.2020.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00004.654,24 HRKModel usporednih kompanija07.12.2020.
LUKA PLOČE d.d.HRLKPCRA0005365,04 HRKModel usporednih kompanija07.12.2020.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000511,88 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.12.2020.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009405,54 HRKModel usporednih kompanija07.12.2020.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A5102,4459 %Interni model vrednovanja07.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9110,3020 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7119,9910 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8101,1620 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,3490 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5123,8650 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA198,1360 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,6830 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA698,9305 %Interni model vrednovanja07.12.2020.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006240,12 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.12.2020.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000316,02 HRKModel usporednih kompanija07.12.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3103,6193 %Interni model vrednovanja07.12.2020.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008238,55 EURModel usporednih kompanija07.12.2020.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 81,00%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA0008 (CKML-R-A)16,51%113.139.317,17model usporednih kompanija13,59% (početak ulaganja 4.1.2008)0,59%
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A)30,00%31.933.388,20model diskontiranih novčanih tokova9,09% (početak ulaganja 21.1.2019)0,17%
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA0003 (HEFA-R-A)77,73%195.068.727,00model diskontiranih novčanih tokova7,10% (početak ulaganja 28.5.2019)1,02%
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA0002 (HTPK-R-A)14,63%19.689.075,36model usporednih kompanija-5,13% (početak ulaganja 6.6.2016)0,10%
JADRAN d.d.HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B)58,47%219.086.991,00tržišna cijena-21,54% (početak ulaganja 6.4.2018)1,14%
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A)16,75%247.619.980,00tržišna cijena2,99% (početak ulaganja 2.6.2008)1,29%
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A)91,63%35.281.889,28model diskontiranih novčanih tokova18,80% (početak ulaganja 20.12.2019)0,18%
PODRAVKA d.d.HRPODRRA0004 (PODR-R-A)15,66%532.357.340,00tržišna cijena64,26% (početak ulaganja 7.5.2002)2,77%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006 (STJD-R-A)26,68%24.012.000,00model diskontiranih novčanih tokova20,06% (početak ulaganja 16.5.2017)0,13%
VIS d.d.HRVIS0RA0002 (VIS-R-A)73,36%26.981.496,36tržišna cijena-17,93% (početak ulaganja 19.12.2019)0,14%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%7,52%

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA11.588.332.362,00 HRK60.26 %20.99 %