Odaberite razdoblje

od
do

Neto imovina fonda

Vrijednost obračunske jedinice/VOJ

16. rujna 2021.
272,3481 kn

Prinos

Prinos tekuće godine

Datum (od - do)Prinos
31.12.2020. - 16.09.2021.6,22%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ] / [VOJ na 31.12. prethodne godine, odnosno početni VOJ ukoliko fond na 31.12. prethodne godine nije poslovao] - 1


Prinos za prethodnih godinu dana

Datum (od - do)Prinos
16.09.2020. - 16.09.2021.8,66%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ] / [VOJ na isti dan prethodne godine] - 1


Prosječan prinos od osnivanja

Datum (od - do)Prinos
30.04.2002. - 16.09.2021.5,30%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ / 100]^[365 / razlika datuma zadnjeg službeno potvrđenog VOJ-a i datuma osnutka fonda, u danima] - 1


Prinos po godinama

Datum (od - do)Prinos
02.05.2002. - 31.12.2002.12,10%
31.12.2002. - 31.12.2003.5,19%
31.12.2003. - 31.12.2004.7,85%
31.12.2004. - 31.12.2005.4,76%
31.12.2005. - 31.12.2006.7,23%
31.12.2006. - 31.12.2007.7,66%
31.12.2007. - 31.12.2008.-17,85%
31.12.2008. - 31.12.2009.8,46%
31.12.2009. - 31.12.2010.9,75%
31.12.2010. - 31.12.2011.-1,43%
31.12.2011. - 31.12.2012.9,34%
31.12.2012. - 31.12.2013.5,14%
31.12.2013. - 31.12.2014.10,20%
31.12.2014. - 31.12.2015.7,01%
31.12.2015. - 31.12.2016.8,52%
31.12.2016. - 31.12.2017.2,41%
31.12.2017. - 31.12.2018.1,41%
31.12.2018. - 31.12.2019.10,75%
31.12.2019. - 31.12.2020.2,19%
31.12.2020. - 16.09.2021.6,22%

Način računanja: [VOJ na 31.12. godine / VOJ na 31.12. prethodne godine, odnosno početni VOJ ukoliko fond na 31.12. prethodne godine nije poslovao] - 1; za svaku godinu rada Fonda


Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi Fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.