• 08.09.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BANKA d.d.
  Objavljeno 24.08.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ZAGREBAČKA BANKA d.d. dana 08.09.2021.
 • 01.09.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERCATOR POSLOVNI SISTEM
  Objavljeno 17.08.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke MERCATOR POSLOVNI SISTEM dana 01.09.2021.
 • 30.08.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
  Objavljeno 15.08.2021.

  Glavna skupština tvrtke ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. održat će se dana 30.08.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne Skupštine i Izvješće verifikacijske komisije - Ne glasa se
  (2) Razmatranje: a) Godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu d) Izvješća revizora Društva za 2020. godinu - Ne glasa se
  (3) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu - Za
  (4) Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti - Protiv
  (5) Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva 5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem predsjedniku Uprave 5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave 5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave - Za
  (6) Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva 6.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora 6.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora 6.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću 6.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Mariji Drvoderić 6.e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Katarini Varga 6.f) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Lidiji Posavec 6.g) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku 6.h) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gđi Ružici Varga 6.i) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju 6.j) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gđi Ani Grašić - Za
  (7) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu; - Za
  (8) Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva - Za
  (9) Donošenje Odluke o podjeli dionica Društva - Za
  (10) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec - Za
  (11) Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva i raspolaganje vlastitim dionicama Društva - Za
  (12) Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora - Protiv
  (13) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu - Za
  (14) Protuprijedlog točki 4 (Datum predlaganja: 28.07.2021., Predlagatelj: PBZCO OMF kategorije A i B): Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti - Za
  (15) Protuprijedlog točki 12 (Datum predlaganja: 28.07.2021., Predlagatelj: PBZCO OMF kategorije A i B): Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora - Za
  (16) Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata - Za
  (17) Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora, - Za
 • 30.08.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
  Objavljeno 15.08.2021.

  Glavna skupština tvrtke STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 30.08.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva - Ne glasa se
  (2) Podnošenje na znanje Skupštini Društva godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2020. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 i godišnjim izvještajem Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2020. godinu - Ne glasa se
  (3) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2020. godinu - Ne glasa se
  (4) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2020. godinu - Za
  (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu - Za
  (7) Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2021. godinu - Protiv
  (8) Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica - Za
 • 27.08.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Objavljeno 12.08.2021.

  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 27.08.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2020. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2020. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2020. godini - Za
  (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2020. godinu - Za
  (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu - Za
  (6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu - Za
  (7) Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d. - Za
  (8) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu - Protiv
 • 27.08.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
  Objavljeno 12.08.2021.

  Glavna skupština tvrtke FTB TURIZAM d.d. održat će se dana 27.08.2021., a Društvo će za Fond kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova - Suzdržan
  (2) Razmatranje: (i) Godišnjih financijskih izvješća Društva s Izvješćem poslovodstva za 2020. godinu, te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća, (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2020. godinu te Konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2020. godinu, te (iii) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini - Suzdržan
  (3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2020. godini - Suzdržan
  (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi - Suzdržan
  (5) Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva 5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Tinu Doličkom, predsjedniku Nadzornog odbora 5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora 5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Jošku Mariću, članu Nadzornog odbora - Suzdržan
  (6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu - Suzdržan
  (7) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Suzdržan
  (8) Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu - Suzdržan
 • 26.08.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Objavljeno 11.08.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 26.08.2021.
 • 10.08.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MODRA ŠPILJA d.d.
  Objavljeno 26.07.2021.

  Glavna skupština tvrtke MODRA ŠPILJA d.d. održat će se dana 10.08.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Izmjene Statuta Društva - Za
 • 10.08.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini VIS d.d.
  Objavljeno 26.07.2021.

  Glavna skupština tvrtke VIS d.d. održat će se dana 10.08.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Izmjene Statuta Društva - Za
 • 30.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRAN d.d.
  Objavljeno 15.07.2021.

  Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 30.07.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Za
  (2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe za 2020. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2020. godinu - Za
  (4) Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2020. godinu - Za
  (5) Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu - Za
  (6) Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora - Za
  (7) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka - Za
  (8) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva i 2020. godini - Za
  (9) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu - Za
 • 26.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERCATOR POSLOVNI SISTEM
  Objavljeno 11.07.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke MERCATOR POSLOVNI SISTEM dana 26.07.2021.
 • 23.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PROFESSIO ENERGIA d.d.
  Objavljeno 08.07.2021.

  Glavna skupština tvrtke PROFESSIO ENERGIA d.d. održat će se dana 23.07.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2020. g utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2020. g te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2020. g - Za
  (3) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu - Za
  (4) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2020. godinu - Za
  (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice čanovima Uprave Društva za 2020. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2020. godinu - Za
  (7) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu - Za
 • 19.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Objavljeno 04.07.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. dana 19.07.2021.
 • 16.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini QUATTRO LOGISTIKA d.d.
  Objavljeno 01.07.2021.

  Glavna skupština tvrtke QUATTRO LOGISTIKA d.d. održat će se dana 16.07.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odlučivanje o podobnosti Glavne skupštine za donošenje odluka - Za
  (2) Donošenje Odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora - Za
  (3) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Za
  (4) Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora - Za
 • 15.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Objavljeno 30.06.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. dana 15.07.2021.
 • 09.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Objavljeno 24.06.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke LUKA PLOČE d.d. dana 09.07.2021.
 • 08.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, d.d., NOVO MESTO
  Objavljeno 23.06.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke KRKA, d.d., NOVO MESTO dana 08.07.2021.
 • 02.07.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
  Objavljeno 17.06.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. dana 02.07.2021.
 • 30.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
  Objavljeno 15.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD d.d. održat će se dana 30.06.2021., a Društvo će za Fond kategorije koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati - Ne glasa se
  (2) Godišnja izvješća Drduštva za 2020. godinu: a. Konsolidirano i nekonsolidirano redivirano godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu, b. Izvješće revizora Društva za 2020. godinu, c. Izvješća Uprave o stanju Društva i u Dalekovod grupi za 2020. godinu, d. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Duštva za 2020. godinu - Ne glasa se
  (3) Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Za
  (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu - Za
  (6) Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornom odboru za 2020. godinu - Za
  (7) Odluka o izboru revizora Društva za 2021. godinu - Za
  (8) Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica - Odluka će se donijeti po raspravi
  (9) Odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitka prethodnih razdoblja - Odluka će se donijeti po raspravi
  (10) Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva - Odluka će se donijeti po raspravi
  (11) Odluka o izmjeni Statuta Društva - Odluka će se donijeti po raspravi
  (12) Izvještaj Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala - Odluka će se donijeti po raspravi
  (13) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obeze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavk a1. točke 3. Zakona preuzimanju dioničkih društava. - Odluka će se donijeti po raspravi
  (14) Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje - Odluka će se donijeti po raspravi
  (15) Odluka o uvrštenju Novih dionica Društva na uređeno tržište - Odluka će se donijeti po raspravi
 • 30.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini TURISTHOTEL d.d.
  Objavljeno 15.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke TURISTHOTEL d.d. održat će se dana 30.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. g. s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s istim u vezi: a) Pokriće gubitka; b) Davanje razrješnice članovina uprave; c) Davanje razrješnice članovima nadzornog odbora; - Za
  (2) Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. g. - Za
  (3) Imenovanje revizora Društva - Protiv
 • 29.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
  Objavljeno 14.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. održat će se dana 29.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentirnje prisutnosti dioničara, verifikacija prijava, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati) - Ne glasa se
  (2) Izvješća direktora Društva za 2020. godinu - Ne glasa se
  (3) Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu - Ne glasa se
  (4) Izvješće revizora za 2020. godinu - Ne glasa se
  (5) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020. godinu - Za
  (6) Odluka o raspodjeli zadržane dobiti iz 2019. i o uporebi dobiti Društva osvarene u financijkoj godini 2020. - Za
  (7) Odluka o dodjeli 25.000 trezorskih dionica zaposlenicima Društva - Za
  (8) Politika primitaka Uprave - Za
  (9) Odluka primicima članova Nadzornog odbora - Za
  (10) Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2020. - Za
  (11) Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva - Za
  (12) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva - Za
  (13) Odluka o opozivu: Vidara Mohammara, Stockholm, Baltzar Von Platens Gaa 5, Švedska, OIB:80655541214, člana Nadzornog odbora - Za
  (14) Odluka o opozivu: Dubravka Radoševića, Zagreb, Pokornoga 6, Croaia, OIB:39992337996, člana Nadzornog odbora - Za
  (15) Odluka o izboru: Petre Vranjes, Danderyd, Vasseurs vag 10, Švedska, za člana Nadornog odbora - Za
  (16) Odluka o izboru: Ane Vrsaljko Metelko, Zagreb, Kajfešov brijeg 18, Hrvatska, OIB:74658580733, za člana Nadzrnog odbora - Za
  (17) Imenovanje revizora za 2021. godinu - Za
 • 29.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HELIOS FAROS d.d.
  Objavljeno 14.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke HELIOS FAROS d.d. održat će se dana 29.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: a) pokriće gubitaka; b) davanje razrješnice članovima uprave; c) davanje razrješnice nadzornog odbora; - Za
  (2) Imenovanje revizora Društva - Za
  (3) Izvješće o primicima - Za
 • 29.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MODRA ŠPILJA d.d.
  Objavljeno 14.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke MODRA ŠPILJA d.d. održat će se dana 29.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi: a) Pokriće gubitka; b) Davanje razrješnice: i. članovima Uprave; ii. članovima Nadzornog odbora; - Za
  (2) Imenovanje revizora Društva; - Za
  (3) Izvješće o primicima; - Za
  (4) Donošenje odluke iz čl. 275., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima na zahtjev Uprave Društva. - Za
 • 29.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Objavljeno 14.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 29.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara; - Ne glasa se
  (2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2020. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini; - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2020. godinu; - Za
  (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Uprave Društva za 2020. godinu; - Za
  (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu; - Za
  (6) Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva; - Za
  (7) Donošenje Odluke o imenovanju članice Revizijskog odbora Društva; - Za
  (8) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka; - Za
  (9) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2020. godini; - Za
  (10) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu i utvrđivanju naknade za rad. - Za
 • 29.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini VIS d.d.
  Objavljeno 14.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke VIS d.d. održat će se dana 29.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi: a) Pokriće gubitka; b) Davanje razrješnice: i. članovima Uprave; ii. članovima Nadzornog odbora; - Za
  (2) Imenovanje revizora Društva; - Za
  (3) Izvješće o primicima; - Za
  (4) Donošenje odluke iz čl. 275., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima na zahtjev Uprave Društva. - Za
 • 28.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
  Objavljeno 13.06.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. dana 28.06.2021.
 • 24.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini CIAK GRUPA d.d.
  Objavljeno 09.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke CIAK GRUPA d.d. održat će se dana 24.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2020., Izvješće Nadzomog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Drustva u poslovnoj godini 2020. - Ne glasa se
  (3) Odluka o upotrebi dobiti - Za
  (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020. - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. - Za
  (6) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020. - Za
  (7) Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave - Za
  (8) Odluka o naknadama za rad članova Nadzomog odbora - Za
  (9) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta CIAK Grupa d.d. - Za
  (10) Odluka o izboru novih članova Nadzomog odbora - Za
  (11) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine - Za
  (12) Odluka o imenovanju revizora Društva - Za
 • 18.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
  Objavljeno 03.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. održat će se dana 18.06.2021., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika - Ne glasa se
  (2) Godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2020. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2020. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020. godini - Ne glasa se
  (3) Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. za 2020. godinu - Za
  (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2020. - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020. - Za
  (6) Odluka o izboru revizora Društva za 2021. godinu - Za
  (7) Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti - Za
  (8) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d. - Za
  (9) Usvajanje potpunog teksta Statuta INA, d.d. - Za
  (10) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu - Za
  (11) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva - Za
 • 16.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Objavljeno 01.06.2021.

  Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 16.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020 - Ne glasa se
  (3) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu - Za
  (4) Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2020. - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. - Za
  (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020. - Za
  (7) Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora - Za
  (8) Odluka o izboru člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora - Za
  (9) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d. - Za
  (10) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu - Za
 • 16.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BANKA d.d.
  Objavljeno 01.06.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ZAGREBAČKA BANKA d.d. dana 16.06.2021.
 • 14.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
  Objavljeno 30.05.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. dana 14.06.2021.
 • 14.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BURZA d.d.
  Objavljeno 30.05.2021.

  Glavna skupština tvrtke ZAGREBAČKA BURZA d.d. održat će se dana 14.06.2021., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara - Ne glasa se
  (2) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2020. godini - Ne glasa se
  (3) Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2020. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2020. godinu - Ne glasa se
  (4) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini - Za
  (5) Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini - Za
  (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu - Za
  (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. godinu - Za
  (8) Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu - Za
 • 07.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERITUS ULAGANJA d.d.
  Objavljeno 23.05.2021.

  Glavna skupština tvrtke MERITUS ULAGANJA d.d. održat će se dana 07.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine; - Ne glasa se
  (2) Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2020. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja posova Društva u 2020. godini; - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2020. godinu; - Za
  (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.; - Za
  (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.; - Za
  (6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu; - Za
  (7) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021.; - Za
  (8) Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora Društva; - Za
  (9) Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzornog odbora o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva od 30. listopada 2020. godine; - Za
  (10) Donošenje Odluke o izmjenama članaka 6.b, 9., 13., 26. i 28. Statuta Društva; - Za
  (11) Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište - Za
 • 01.06.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Objavljeno 17.05.2021.

  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 01.06.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2020. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva - Ne glasa se
  (3) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. - Ne glasa se
  (4) Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti - Protiv
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2020. b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. - Za
  (6) Odluka o imenovanju revizora za 2021. - Za
  (7) Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora - Za
  (8) Protuprijedlog točki 4 (Datum predlaganja: 11.05.2021., Predlagatelj: OTP banka): Odluka o isplati dividende za 2020. - Za
 • 31.05.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.
  Objavljeno 16.05.2021.

  Glavna skupština tvrtke ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. održat će se dana 31.05.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje nazočnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika - Ne glasa se
  (2) Predočenje sljedećih izvješća: 2.1. Godišnje izvješće Društva za 2020. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od: - Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani) – izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje, - Izvješća revizora Društva za 2020. godinu, - Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, - Izvješća poslovodstva za 2020. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano), i - Izjave odgovornih osoba Društva, 2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja Godišnjeg izvješća Društva za 2020. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) - Ne glasa se
  (3) Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu - Za
  (4) Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2020. godini - Za
  (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora - Za
  (6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave - Za
  (7) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu - Za
 • 25.05.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
  Objavljeno 10.05.2021.

  Glavna skupština tvrtke ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. održat će se dana 25.05.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Opening of the General Meeting, establishing a quorum, and briefing on the working bodies of the General Meeting - Ne glasa se
  (2) Presentation of the Annual Report of the Triglav Group and Zavarovalnica Triglav, d.d. for 2020 accompanied by the independent auditor’s report, and the Annual Report on internal auditing for 2020, and the Report of the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. on the verification of the Annual Report of the Triglav Group and Zavarovalnica Triglav, d.d. for 2020, and the Opinion of the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. on the Annual Report of the Internal Audit Department of Zavarovalnica Triglav, d.d. on internal auditing for 2020. - Ne glasa se
  (3.1) Distribution of accumulated profit for 2020 - Protiv
  (3.2) Granting discharge to the Management Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
  (3.3) Granting discharge to the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
  (4) Amendments to the Articles of Association of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
  (5) Informing the General Meeting about the resignation letter of the Supervisory Board member Nataša Damjanovič and the expired term of office of the Supervisory Board members and appointing new members of the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
  (5.1) The General Meeting takes note of the resignation letter of the Supervisory Board member Nataša Damjanovič dated 18 June 2020, which took effect and thus ended her term of office on 18 September 2020 - Za
  (5.2) The General Meeting takes note that the term of office of four current members of the Supervisory Board, shareholder representative, namely Mario Gobbo, Žiga Škerjanec, Andrej Andoljšek and Milan Tomaževič, expires on 13 June 2021. - Za
  (5.3) The General Meeting appoints Andrej Andoljšek as a member of the Supervisory Board, shareholder representative for a term of office of four (4) years commencing on 14 June 2021. - Za
  (5.4) The General Meeting appoints Tomaž Benčina as a member of the Supervisory Board, shareholder representative for a term of office of four (4) years commencing on 14 June 2021. - Za
  (5.5) The General Meeting appoints Branko Bračko as a member of the Supervisory Board, shareholder representative for a term of office of four (4) years commencing on 14 June 2021. - Za
  (5.6) The General Meeting appoints Jure Valjavec as a member of the Supervisory Board, shareholder representative for a term of office of four (4) years commencing on 14 June 2021. - Za
  (5.7) The General Meeting appoints Peter Kavčič as a member of the Supervisory Board, shareholder representative for a term of office of four (4) years commencing on 14 June 2021. - Za
  (6) Protuprijedlog točki 3.1 (Datum predlaganja: 26.04.2021., Predlagatelj: Vseslovensko združenje malih delničarjev): Distribution of accumulated profit for 2020 - Za
 • 17.05.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini VIS d.d.
  Objavljeno 02.05.2021.

  Glavna skupština tvrtke VIS d.d. održat će se dana 17.05.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi: a) Pokriće gubitka; b) Davanje razrješnice: i. članovima Uprave; ii. članovima Nadzornog odbora; - Ne glasa se
  (2) Imenovanje revizora Društva; - Za
  (3) Donošenje odluke iz čl. 275., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima na zahtjev Uprave Društva. - Za
 • 10.05.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HPB d.d.
  Objavljeno 25.04.2021.

  Glavna skupština tvrtke HPB d.d. održat će se dana 10.05.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu - Ne glasa se
  (3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini - Ne glasa se
  (4) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke - Za
  (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke - Za
  (7) Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora - Za
  (8) Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja - Za
  (9) Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2021. godinu - Za
  (10) Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti - Za
  (11) . Donošenje Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo - Za
  (12) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora - Za
  (13) Odluka o odobrenju Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo - Za
  (14) Donošenje Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo - Za
  (15) Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama - Za
  (16) Odluka o izmjeni i dopuni članka 19., 24. i 27. Statuta Banke - Za
  (17) Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo - Za
  (18) Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo - Za
 • 03.05.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SUNCE HOTELI d.d.
  Objavljeno 18.04.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke SUNCE HOTELI d.d. dana 03.05.2021.
 • 23.04.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKI TELEKOM d.d.
  Objavljeno 08.04.2021.

  Glavna skupština tvrtke HRVATSKI TELEKOM d.d. održat će se dana 23.04.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Izbor predsjednika Glavne skupštine - Za
  (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020. - Ne glasa se
  (3) Odluka o upotrebi dobiti; - Za
  (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020. - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. - Za
  (6) Odluka o izmjenama i dopunama članaka 13. i 39. Statuta Društva - Za
  (7) Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva - Za
  (8) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020. - Za
  (9) Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave - Za
  (10) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora - Za
  (11) Odluka o imenovanju revizora Društva - Za
 • 22.04.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PETROL d.d., LJUBLJANA
  Objavljeno 07.04.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PETROL d.d., LJUBLJANA dana 22.04.2021.
 • 21.04.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
  Objavljeno 06.04.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke DALEKOVOD d.d. dana 21.04.2021.
 • 14.04.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BANKA d.d.
  Objavljeno 30.03.2021.

  Glavna skupština tvrtke ZAGREBAČKA BANKA d.d. održat će se dana 14.04.2021., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banked.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. - Ne glasa se
  (2) Izvješće Nadzornog odbora - Ne glasa se
  (3) Odluka o upotrebi neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2020. godini - Za
  (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora: a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave, b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora - Za
  (5) Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. - Za
  (6) Odluka o imenovanju zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2021. godinu - Za
 • 16.03.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Objavljeno 01.03.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. dana 16.03.2021.
 • 08.03.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
  Objavljeno 21.02.2021.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. dana 08.03.2021.
 • 18.01.2021. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BURZA d.d.
  Objavljeno 03.01.2021.

  Glavna skupština tvrtke ZAGREBAČKA BURZA d.d. održat će se dana 18.01.2021., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara - Ne glasa se
  (2) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Burze - Za
 • 29.12.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PROFESSIO ENERGIA d.d.
  Objavljeno 14.12.2020.

  Glavna skupština tvrtke PROFESSIO ENERGIA d.d. održat će se dana 29.12.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova - Ne glasa se
  (2) Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva - Za
  (3) Donošenje odluke o odobrenju Politike primitka članova Uprave - Za
 • 28.12.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PETROL d.d., LJUBLJANA
  Objavljeno 13.12.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PETROL d.d., LJUBLJANA dana 28.12.2020.
 • 22.12.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d.
  Objavljeno 07.12.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke HTP KORČULA d.d. dana 22.12.2020.
 • 22.12.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MODRA ŠPILJA d.d.
  Objavljeno 07.12.2020.

  Glavna skupština tvrtke MODRA ŠPILJA d.d. održat će se dana 22.12.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara - Za
  (2) Izmjena Statuta Društva - Za
  (3) Odluka o stjecanju vlastitih dionica - Za
  (4) Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora - Za
  (5) Politike primitaka članova Uprave - Za
 • 22.12.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini VIS d.d.
  Objavljeno 07.12.2020.

  Glavna skupština tvrtke VIS d.d. održat će se dana 22.12.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Odluka o stjecanju vlastitih dionica - Za
  (2) Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora - Za
  (3) Politika primitaka članova Uprave - Za
 • 18.12.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
  Objavljeno 03.12.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. dana 18.12.2020.
 • 09.12.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
  Objavljeno 24.11.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. dana 09.12.2020.
 • 09.12.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BANKA d.d.
  Objavljeno 24.11.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ZAGREBAČKA BANKA d.d. dana 09.12.2020.
 • 24.11.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HELIOS FAROS d.d.
  Objavljeno 09.11.2020.

  Glavna skupština tvrtke HELIOS FAROS d.d. održat će se dana 24.11.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: a) uporaba dobiti; b) davanje razrješnice: - članu uprave; - članu nadzornog odbora - Za
  (2) Imenovanje revizora Društva - Za
  (3) Politika primitaka - Za
 • 16.11.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
  Objavljeno 01.11.2020.

  Glavna skupština tvrtke ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. održat će se dana 16.11.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz potpis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika - Ne glasa se
  (2) Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Adriatic Croatia Internatonal Club, za djelatnost marina d.d. za razdoblje 2020.-2023. - Odluka će se donijeti po raspravi
  (3) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora - Odluka će se donijeti po raspravi
  (4) Donošenje odluke o Revizijskom odboru - Odluka će se donijeti po raspravi
 • 07.09.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SUNCE HOTELI d.d.
  Objavljeno 23.08.2020.

  Glavna skupština tvrtke SUNCE HOTELI d.d. održat će se dana 07.09.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara - Ne glasa se
  (2) Odluka o izmjeni tvrtke - Za
  (3) Odluka o promjeni i dopuni predmeta poslovanja - Za
  (4) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Za
  (5) Odluka o primicima članova Nadzornog odbora - Za
  (6) Odluka o određivanju naknade za rad članu Nadzornog odbora - Za
  (7) Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave - Za
  (8) Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim izvješćima Grupe za 2019. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019., kao i donošendje odluka (a) o pokriću gubitka iz 2019. godine (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2019., i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019. - Za
  (9) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu - Za
 • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.
  Objavljeno 16.08.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. dana 31.08.2020.
 • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRAN d.d.
  Objavljeno 16.08.2020.

  Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 31.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Za
  (2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini - Ne glasa se
  (3) Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka za 2019. godinu - Za
  (4) Donošenje odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2019. godinu - Za
  (5) Donošenje odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu. - Za
  (7) Donošenje odluke o izmjeni Statuta - Odluka će se donijeti po raspravi
 • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Objavljeno 16.08.2020.

  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 31.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2019. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2019. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslov aDruštva u 2019. godini - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2019. godini - Odluka će se donijeti po raspravi
  (4) Donošene Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu - Odluka će se donijeti po raspravi
  (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu - Odluka će se donijeti po raspravi
  (6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu - Odluka će se donijeti po raspravi
  (7) Donošenje odluke o odobrenju politike primitaka članova Uprave - Odluka će se donijeti po raspravi
  (8) Donošenje Odluke o odobrenju Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora - Odluka će se donijeti po raspravi
  (9) Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d. - Odluka će se donijeti po raspravi
  (10) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta društva Luka Rijeka d.d. - Odluka će se donijeti po raspravi
  (11) Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora - Odluka će se donijeti po raspravi
  (12) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu - Odluka će se donijeti po raspravi
  (13) Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva - Ne glasa se
 • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
  Objavljeno 16.08.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke FTB TURIZAM d.d. dana 31.08.2020.
 • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
  Objavljeno 16.08.2020.

  Glavna skupština tvrtke STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 31.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Skupštie Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva - Ne glasa se
  (2) Podnošenje za znanje Skupštini Društva godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu:Grupa) za 2019. godinu, utvrđenu od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora - Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 - Ne glasa se
  (3) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2019. godinu - Ne glasa se
  (4) Podnošenje za znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2019. godinu. - Ne glasa se
  (5) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Revizorskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu - Ne glasa se
  (6) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu - Za
  (7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Duštva za 2019. godinu - Za
  (8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu - Za
  (9) Izbor članova Nadzornog odbora - Za
  (10) Donošenje odluke o utvrđivanju Politike primitaka - Za
  (11) Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2020. godinu - Za
 • 28.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
  Objavljeno 13.08.2020.

  Glavna skupština tvrtke ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. održat će se dana 28.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacie komisije - Ne glasa se
  (2) Razmatranje: a) godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vđenja poslova Društva za 2019. godinu d) Izvješća revizora Društva za 2019. godinu - Ne glasa se
  (3) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu - Za
  (4) Donošenje odluke o ispalati dividende iz zadržane dobiti za 2011. godinu - Za
  (5) Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva 5.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave 5.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave - Odluka će se donijeti po raspravi
  (6) Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva 6.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora 6.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice zamjeniku preedsjednika Nadzornog odbora 6.c) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadornog odbora gđi. Mariji Drvoderić 6 d.) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Ani Grašić 6.e) Donošednje Odluke o davanju razješnice članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulu 6. f) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbor gđi. Katarini Varga 6.g) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec - Odluka će se donijeti po raspravi
  (7) donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statua Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec - Za
  (8) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprae društva Čakovečki mlinovi d.d. - Za
  (9) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu - Za
  (10) Donošenje odluke o opzivu i izboru članova Nadzornog odbora - Odluka će se donijeti po raspravi
 • 28.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Objavljeno 13.08.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 28.08.2020.
 • 28.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini TURISTHOTEL d.d.
  Objavljeno 13.08.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke TURISTHOTEL d.d. dana 28.08.2020.
 • 27.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d.
  Objavljeno 12.08.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke HTP KORČULA d.d. dana 27.08.2020.
 • 26.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
  Objavljeno 11.08.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. dana 26.08.2020.
 • 24.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Objavljeno 09.08.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. dana 24.08.2020.
 • 24.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MODRA ŠPILJA d.d.
  Objavljeno 09.08.2020.

  Glavna skupština tvrtke MODRA ŠPILJA d.d. održat će se dana 24.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: a) Pokriće gubitka; b) Davanje razrješnice: i. članovima uprave; ii. članovima nadzornog odbora; - Za
  (2) Imenovanje revizora Društva - Za
  (3) Imenovanje revizora Društva - Za
 • 24.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini VIS d.d.
  Objavljeno 09.08.2020.

  Glavna skupština tvrtke VIS d.d. održat će se dana 24.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave inadzornog odbora , te s time u svezi: a) pokriće gubitaka, b) davanje razrešnice, i. čanovima uprave; ii. članovima nadzornog odbora - Za
  (2) Imenovanje revizora Društva - Za
  (3) Izmjena Statuta Društva - Za
 • 21.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
  Objavljeno 06.08.2020.

  Glavna skupština tvrtke TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. održat će se dana 21.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara; - Ne glasa se
  (2) Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019. - Ne glasa se
  (3) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019 - Za
  (4) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019 - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019 - Za
  (6) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu - Za
  (7) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu - Za
  (8) Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama - Za
  (9) Odluka o odobrenju Politike primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora - Za
 • 07.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Objavljeno 23.07.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke LUKA PLOČE d.d. dana 07.08.2020.
 • 03.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HPB d.d.
  Objavljeno 19.07.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke HPB d.d. dana 03.08.2020.
 • 31.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
  Objavljeno 16.07.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. dana 31.07.2020.
 • 30.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PROFESSIO ENERGIA d.d.
  Objavljeno 15.07.2020.

  Glavna skupština tvrtke PROFESSIO ENERGIA d.d. održat će se dana 30.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća Drušđtva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2019. utvrđena od Uprave i Ndzornog odboa Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2019. t Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem posloa u 2019. - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2019. godinu - Za
  (4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu - Za
  (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzorfnog odbor aDruštva za nadzor nad vođenjem posoa Društva za 2019. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu - Za
 • 29.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FRC2 Croatia Partners SCSp
  Objavljeno 14.07.2020.

  Glavna skupština tvrtke FRC2 Croatia Partners SCSp održat će se dana 29.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) To receive the audit report on the audited financial statements of the Fund for the financial period from 16th April 2019 and ended on 31st December 2019, including the report of the general partner of the Fund; - Suzdržan
  (2) To approve the audited financial statements of the Fund for the period from 16th April 2019 and ended on 31st December 2019; - Suzdržan
  (3) To approve the annual accounts of the Fund for the financial period from 16th April 2019 and ended 31st December 2019; - Suzdržan
  (4) To approve the allocation of the results of the Fund for the financial period from 16th April 2019 and ended on 31st December 2019; - Suzdržan
  (5) To grant full discharge to the board of managers of the General Partner of the Fund as well as to the auditor (“Réviseur d’Entreprises Agréé”) for their duties performed during the financial period from 16th April 2019 and ended on 31st December 2019; - Suzdržan
  (6) Miscellaneous. - Suzdržan
 • 23.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PETROL d.d., LJUBLJANA
  Objavljeno 08.07.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PETROL d.d., LJUBLJANA dana 23.07.2020.
 • 20.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKI TELEKOM d.d.
  Objavljeno 05.07.2020.

  Glavna skupština tvrtke HRVATSKI TELEKOM d.d. održat će se dana 20.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Izbor predsjednika Glavne skupštine - Za
  (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019. - Ne glasa se
  (3) Odluka o upotrebi dobiti - Za
  (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
  (6) Odluka o izmjenama i dopunama članaka 26., 27. i 39. Statuta Društva - Za
  (7) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2019. - Za
  (8) Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave - Za
  (9) Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora - Za
  (10) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora - Za
  (11) Odluka o imenovanju revizora Društva - Za
 • 17.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
  Objavljeno 02.07.2020.

  Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD d.d. održat će se dana 17.07.2020., a Društvo će za Fond kategorije koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje izvanredne Glavne skupštine: a) Verifikacija prijava,punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara b) Potvrda da je izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati - Ne glasa se
  (2) Godišnja izvješća Društva za 2019. godinu: a. konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu b. izvješće revizora Društva c. izvješće Uprave o stanju Društva i u Dalekovod grupi d. izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva - Ne glasa se
  (3) Odluka o upotrebi dobiti za 2019. - Za
  (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu - Za
  (6) Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornom odboru za studeni i prosinac 2019. - Za
  (7) Odluka o izboru revizora Društva za 2020. - Za
 • 17.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SAPONIA d.d.
  Objavljeno 02.07.2020.

  Glavna skupština tvrtke SAPONIA d.d. održat će se dana 17.07.2020., a Društvo će za Fond kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika - Ne glasa se
  (2) Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini - Za
  (3) Izvješće revizora Društva za 2019. godinu - Za
  (4) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2019. godini - Za
  (5) Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2019. godine - Za
  (6) Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva - Za
  (7.1) Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada): a) Upravi Društva za 2019. godinu - Za
  (7.2) Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada): b) Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu - Za
  (8) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora - Za
  (9) Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Društva - Za
  (10) Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019. godinu - Za
  (11) Imenovanje revizora Društva za 2020. godinu - Za
 • 09.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Objavljeno 24.06.2020.

  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 09.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2019. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva - Ne glasa se
  (3) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019. - Ne glasa se
  (4) Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti - Za
  (5.1) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
  (5.2) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. - Za
  (6) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora - Za
  (7) Odluka o odobrenju Politike primitaka - Za
  (8) Odluka o imenovanju revizora za 2020. - Za
 • 09.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, d.d., NOVO MESTO
  Objavljeno 24.06.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke KRKA, d.d., NOVO MESTO dana 09.07.2020.
 • 08.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BANKA d.d.
  Objavljeno 23.06.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ZAGREBAČKA BANKA d.d. dana 08.07.2020.
 • 06.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BURZA d.d.
  Objavljeno 21.06.2020.

  Glavna skupština tvrtke ZAGREBAČKA BURZA d.d. održat će se dana 06.07.2020., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara; - Ne glasa se
  (2) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2019. g. - Ne glasa se
  (3) Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2019. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2019. godinu - Ne glasa se
  (4) Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. za 2019. g. - Ne glasa se
  (5) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini - Za
  (6) Odluka o promjeni-dopuni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d. - Za
  (7) Odluka o izmjenama i dopunama članka 3. stavka 1., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 2. i 3., članka 14., članka 17. i članka 23. stavka 1. Statuta Zagrebačke Burze za 2019. godinu - Protiv
  (8) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2019.g. - Za
  (9) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2019.g. - Za
  (10) Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. - Protiv
  (11) Odluka o imenovanju revizora Burze za 2020. godinu - Za
  (12) Protuprijedlog točki 7 (Datum predlaganja: 17.06.2020., Predlagatelj: PBZCO OMF kategorije B): Odluka o izmjenama i dopunama članka 3. stavka 1., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 2. i 3., članka 14., članka 17. i članka 23. stavka 1. Statuta Zagrebačke Burze za 2019. godinu - Za
  (13) Protuprijedlog točki 10 (Datum predlaganja: 17.06.2020., Predlagatelj: PBZCO OMF kategorije B): Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. - Za
 • 02.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Objavljeno 17.06.2020.

  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 02.07.2020., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioniča te utvrđivanje kvoruma - Ne glasa se
  (2) Donošenje Odluke o opozivu Predsjednika Glavne Skupštine - Za
  (3) Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Glavne Skupštine - Za
  (4) Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2019. - Ne glasa se
  (5) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2019.g. - Za
  (6) Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2019. - Za
  (7) Usvajanje Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2020-2023 - Za
  (8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. - Za
  (9) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za vođenje poslova Društva u 2019.g. - Za
  (10) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu - Protiv
 • 02.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Objavljeno 17.06.2020.

  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 02.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Odluka o izmjeni Statuta - Za
 • 30.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERITUS ULAGANJA d.d.
  Objavljeno 15.06.2020.

  Glavna skupština tvrtke MERITUS ULAGANJA d.d. održat će se dana 30.06.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
  (2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu - Za
  (4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019.g. - Za
  (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu - Za
  (6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu - Za
  (7) Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Nadzornog odbora za njihov rad u Nadzornom odboru - Za
  (8) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora - Za
  (9) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave - Za
  (10) Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora - Za
  (11) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. - Za
  (12) Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva - Za
  (13) Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital - Za
 • 26.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
  Objavljeno 11.06.2020.

  Glavna skupština tvrtke ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. održat će se dana 26.06.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijava, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati) - Ne glasa se
  (2) Izvješća direktora Društva za 2019. godinu - Ne glasa se
  (3) Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2019. g. - Ne glasa se
  (4) Izvješće revizora za 2019. g. - Ne glasa se
  (5) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. g. - Za
  (6) Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2019. - Za
  (7) Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva - Za
  (8) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva - Za
  (9) Imenovanje revizora za 2020. g. - Za
 • 18.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Objavljeno 03.06.2020.

  Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 18.06.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2019 godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019. - Ne glasa se
  (3) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu - Za
  (4) Odluka o primicima članova Nadzornog odbora - Za
  (5) Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave - Za
  (6) Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu 2019. - Za
  (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
  (8) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
  (9) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d. - Za
  (10) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. - Za
 • 15.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. - GDR
  Objavljeno 31.05.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. - GDR dana 15.06.2020.
 • 15.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
  Objavljeno 31.05.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. dana 15.06.2020.
 • 09.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERCATOR POSLOVNI SISTEM
  Objavljeno 25.05.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke MERCATOR POSLOVNI SISTEM dana 09.06.2020.
 • 02.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
  Objavljeno 18.05.2020.

  Glavna skupština tvrtke ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. održat će se dana 02.06.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Opening of the General Meeting of Shareholders, establishing a quorum and taking note of the working bodies of the General Meeting of Shareholders - Ne glasa se
  (2.1) Presentation of the Annual Report of the Triglav Group and Zavarovalnica Triglav, d.d., for 2019 with the accompanying independent auditor - Ne glasa se
  (2.2) Presentation of the remuneration policy for members of management and supervisory bodies of Zavarovalnica Triglav, d.d., and members of management bodies of the three largest subsidiaries of the Triglav Group for 2019 - Za
  (3.1) Distribution of accumulated profit for 2019 - Za
  (3.2) Granting of a discharge to the Management Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
  (3.3) Granting of a discharge to the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
  (4) Taking note of the expiry of the term of a member of the Supervisory Board and appointment of a member of the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
  (5) Informing the General Meeting of Shareholders about the new appointments of members of the Supervisory Board – Employee Representatives - Ne glasa se
  (6) Protuprijedlog točki 3.1 (Datum predlaganja: 30.04.2020., Predlagatelj: Vseslovensko združenje malih delničarjev): Distribution of accumulated profit for 2019 - Protiv
 • 26.05.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Objavljeno 11.05.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. dana 26.05.2020.
 • 22.05.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Objavljeno 07.05.2020.

  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 22.05.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika - Ne glasa se
  (2) Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva - Za
 • 30.04.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Objavljeno 15.04.2020.

  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 30.04.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara; - Ne glasa se
  (2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini; - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu - Za
  (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Uprave Društva za 2019. godinu - Za
  (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu - Za
  (6) Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva - Za
  (7) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu i utvrđivanju naknade za rad. - Za
 • 28.04.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DUKAT d.d.
  Objavljeno 13.04.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke DUKAT d.d. dana 28.04.2020.
 • 23.04.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PETROL d.d., LJUBLJANA
  Objavljeno 08.04.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PETROL d.d., LJUBLJANA dana 23.04.2020.
 • 08.04.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BANKA d.d.
  Objavljeno 24.03.2020.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ZAGREBAČKA BANKA d.d. dana 08.04.2020.
 • 04.03.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MODRA ŠPILJA d.d.
  Objavljeno 18.02.2020.

  Glavna skupština tvrtke MODRA ŠPILJA d.d. održat će se dana 04.03.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1.1) Potvrda odluka stečajnog upravitelja u svojstvu glavne skupštine o a) izmjeni Statuta - Za
  (1.2) Potvrda odluka stečajnog upravitelja u svojstvu glavne skupštine o b) izbor članova nadzornog odbora - Za
  (2) Nagrada za rad članovima nadzornog odbora - Za
  (3) Imenovanje revizora Društva - Za
 • 04.03.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini VIS d.d.
  Objavljeno 18.02.2020.

  Glavna skupština tvrtke VIS d.d. održat će se dana 04.03.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1.1) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o a) izmjeni Statuta - Za
  (1.2) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o b) izboru članova nadzornog odbora - Za
  (2) Nagrada za rad članovima nadzornog odbora - Za
 • 28.01.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Objavljeno 13.01.2020.

  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 28.01.2020., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu i grupaciji Đuro Đaković. - Ne glasa se
 • 27.01.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERITUS ULAGANJA d.d.
  Objavljeno 12.01.2020.

  Glavna skupština tvrtke MERITUS ULAGANJA d.d. održat će se dana 27.01.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
  (2) Donošenje odluke kojom se odobrava Subscription Agreement ( Ugovor o ulaganju) te Shareholders Agreement ( Ugovor o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.A.R.L., Strasen Luxembourg, a čije je stupanje na snagu uvjetovano ishođenjem suglasnosti skupštine Društva - Za
  (3) Davanje ovlasti Upravi Društva na donošenje svih potrebnih odluka u funkciji skupštine društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te na popis svih potrebnih isprava, ugovora, izjava i drugih dokumenata koji su potrebni za izvršenje ulaganja i uređenje međusobnih odnosa kako je to predviđeno odredbama Subscription Agreement (Ugovora o ulaganju) te Shareholders Agreement ( Ugovora o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.A.R.L., Strassen Luxembourg - Za
 • 12.12.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PETROL d.d., LJUBLJANA
  Objavljeno 27.11.2019.

  Glavna skupština tvrtke PETROL d.d., LJUBLJANA održat će se dana 12.12.2019., a Društvo će za Fond kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Opening of the General Meeting and Election of Working Bodies - Za
  (2) Detailed Information Relating to the Reasons for the Early Termination of Terms of Office of the President and Members of the Management Board of Petrol d.d., Ljubljana - Za
  (3) Verification of Certain Transactions Made by the Company in the Period from 24 October 2014 to 24 October 2019 - Za
 • 26.11.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HELIOS FAROS d.d.
  Objavljeno 11.11.2019.

  Glavna skupština tvrtke HELIOS FAROS d.d. održat će se dana 26.11.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara - Za
  (2) Izmjena Statuta Društva - Za
 • 31.10.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Objavljeno 16.10.2019.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 31.10.2019.
 • 21.10.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
  Objavljeno 06.10.2019.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. dana 21.10.2019.
 • 17.10.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Objavljeno 02.10.2019.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ATLANTIC GRUPA d.d. dana 17.10.2019.
 • 10.10.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
  Objavljeno 25.09.2019.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke DALEKOVOD d.d. dana 10.10.2019.
 • 30.09.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERITUS ULAGANJA d.d.
  Objavljeno 15.09.2019.

  Glavna skupština tvrtke MERITUS ULAGANJA d.d. održat će se dana 30.09.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
  (2) Izmijenjeni godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te obavještavanje dioničara od strane Uprave o nastalim promjenama u odnosu na konsolidirane financijske izvještaje koji su bili prethodno utvrđeni - Ne glasa se
  (3) Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2019. - Za
 • 30.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Objavljeno 15.08.2019.

  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 30.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika - Ne glasa se
  (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2018. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2018. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini - Ne glasa se
  (3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2018. godini - Za
  (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu - Za
  (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu - Za
  (6) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu - Za
  (7) Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d. - Odluka će se donijeti po raspravi
 • 29.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
  Objavljeno 14.08.2019.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke FTB TURIZAM d.d. dana 29.08.2019.
 • 29.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Objavljeno 14.08.2019.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 29.08.2019.
 • 28.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Objavljeno 13.08.2019.

  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 28.08.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma - Ne glasa se
  (2) Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2018. godini - Ne glasa se
  (3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2018. g. - Za
  (4) Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2018. g. - Za
  (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2018.g. - Za
  (6) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godinu - Za
  (7) Donošenje Odluke o promjeni predmeta poslovanja - Za
  (8) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta - Za
  (9) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Protiv
 • 26.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRAN d.d.
  Objavljeno 11.08.2019.

  Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 26.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
  (2) Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu: 2.1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih Društava za 2018. godinu, 2.2. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu, 2.3. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrke PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu - Ne glasa se
  (3) Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu - Za
  (4) Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka u 2018. godini - Za
  (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu - Za
  (7) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
  (8) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora - Za
 • 16.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HELIOS FAROS d.d.
  Objavljeno 01.08.2019.

  Glavna skupština tvrtke HELIOS FAROS d.d. održat će se dana 16.08.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Izmjena – ispravak Statuta - Za
  (2.1) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o a) izmjeni Statuta - Za
  (2.2) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o b)izboru članova nadzornog odbora - Za
  (3) Nagrada za rad članovima nadzornog odbora - Za
  (4) Imenovanje revizora za 2019. godinu - Za
  (5) Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko – turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor) s društvom Valamar Riviera d.d. - Za
 • 09.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
  Objavljeno 25.07.2019.

  Glavna skupština tvrtke STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 09.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva - Ne glasa se
  (2) Podnošenje na znanje i prihvaćanje Skupštini Društva godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2018. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 - Za
  (3) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2018. godinu - Za
  (4) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2018. godinu - Za
  (5) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Revizorskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu - Za
  (7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu - Za
  (8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu - Za
  (9) Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2019. godinu - Za
  (10) Opoziv člana Nadzornog odbora - Za
  (11) Odluka o smanjenju članova NO - Za
  (12) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Za
 • 19.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Objavljeno 04.07.2019.

  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 19.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika - Ne glasa se
  (2) Izvješće Uprave o poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini - Za
  (3) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu - Za
  (4) Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu - Za
  (5) Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu - Za
  (7) Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018.g. - Za
  (8) Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018.g. - Za
  (9) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
  (10) Donošenje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata - Za
  (11) Donošenje odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata - Za
  (12) Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine - Za
  (13) Donošenje odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora Društva - Za
 • 17.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
  Objavljeno 02.07.2019.

  Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD d.d. održat će se dana 17.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje izvanredne Glavne skupštine: a) Verifikacija prijava,punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara b) Potvrda da je izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati - Ne glasa se
  (2) Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu: a. konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu b. izvješće revizora Društva c. izvješće Uprave o stanju Društva i u Dalekovod grupi d. izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva - Ne glasa se
  (3) Obavijest o gubitku u visini iznad polovine temeljnog kapitala - Ne glasa se
  (4) Odluka o pokriću gubitaka za 2018. godinu - Za
  (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu - Za
  (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu - Za
  (7) Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu - Za
  (8) Odluka o usvajanju potpuno novog Statuta - Protiv
 • 11.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Objavljeno 26.06.2019.

  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. dana 11.07.2019.
 • 10.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
  Objavljeno 25.06.2019.

  Glavna skupština tvrtke ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. održat će se dana 10.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika - Ne glasa se
  (2) Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2018. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2018. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini - Ne glasa se
  (3) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini - Za
  (4) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini - Za
  (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2018. godini - Za
  (6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
  (7) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora - Za