Ažurirani tekst Statuta nalazi se na poveznici.

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA C

Mirovinski fond kategorije C namijenjen je osiguranicima koji su najbliže stjecanju uvjeta za mirovinu, s primarnim ciljem očuvanja realne vrijednosti ušteđevine. Sukladno zakonskim ograničenjima, konzervativno ulaganje imovine fonda znači prvenstveno nižu razinu rizičnosti. Imovina fonda C može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Tako u državne obveznice i trezorske zapise mora biti uloženo najmanje 70% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. U korporativne obveznice i komercijalne zapise moguće je uložiti najviše 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, dok u dionice nije dozvoljeno ulagati. Najmanje 90% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovnu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama, a ulaganje u izvedenice dozvoljeno je isključivo radi postizanja valutne usklađenosti.

Tko može biti član mirovinskog fonda kategorije C?

Osiguranik može odabrati fond C u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja, a ako osiguranik u navedenom roku ne odabere fond Središnji registar osiguranika (REGOS) po službenoj dužnosti rasporedit će ga u fond kategorije A.

Člana fonda B Središnji registar osiguranika  po službenoj će dužnosti rasporediti u fond C kojim upravlja Društvo kada osiguranik do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu (referentni dan) ima manje od pet godina.

Svaki osiguranik može birati fond kategorije C ukoliko mu je do referentnog dana ostalo pet ili više godina.

Kako postati članom mirovinskog fonda kategorije C?

Obvezni mirovinski fond kategorije C, poštujući zakonska ograničenja, može se odabrati jednom godišnje u kalendarskom mjesecu rođenja člana, samo osobnom prijavom na šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e, predočenjem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) te OIB-a.

  • najmanje 70% neto imovine fonda u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • ulaganje u dionice nije dozvoljeno
  • najviše 10% neto imovine fonda u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najmanje 90% neto imovine fonda u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama
  • namijenjen je osiguranicima koji su najbliže stjecanju uvjeta za mirovinu
  • niža razina rizičnosti unutar zakonskih ograničenja
  • očuvanje realne vrijednosti ušteđevina
  • trajanje članstva do trenutka umirovljenja