Odaberite datum

Na 31. kolovoza 2021. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 96.89%
UCITS fondovi 1.85%
ostalo 1.26%

Valutna struktura imovine

EUR 19.89%
HRK 75.30%
PLN 1.90%
USD 2.91%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-287A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 18.56%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 11.58%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.62%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.44%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.27%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.27%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.51%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.10%
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.72%
CRO 1,125%33EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.66%
ostalo 29.27%

Geografska struktura ulaganja

Europa 97.68%
Sjeverna Amerika 2.27%
ostalo 0.05%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice91.21%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a7.41%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.09%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 90.67%
Komunalne usluge 3.20%
Financije 1.99%
Osnovna potrošačka roba 1.05%
Informacijske tehnologije 1.04%
ostalo 2.06%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO25CA596,0032 %Interni model vrednovanja06.08.2021.
M SAN GRUPA d.o.o.HRMSANO267A999,4169 %Interni model vrednovanja06.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0100,3160 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9105,9920 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4117,0520 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5121,8370 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8102,1210 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,2420 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO297A0114,9380 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA199,3060 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E695,5880 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2021.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3102,8096 %Interni model vrednovanja06.08.2021.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 30.6.2021. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 73,48%.

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA1.203.973.986,71 HRK88.76 %8.71 %