Odaberite datum

Na 31. prosinca 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 85.47%
Depoziti 7.66%
UCITS fondovi 2.17%
ostalo 4.70%

Valutna struktura imovine

EUR 28.96%
HRK 70.01%
USD 1.03%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.21%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.05%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.81%
DEPOZIT HRK 7.67%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.07%
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.89%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.56%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.28%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.68%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.02%
ostalo 38.76%

Geografska struktura ulaganja

Europa 99.96%
ostalo 0.04%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice80.11%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a4.47%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.99%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 78.23%
Komunalne usluge 3.23%
Osnovna potrošačka roba 1.24%
ostalo 17.30%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO25CA597,1610 %Interni model vrednovanja11.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0100,5810 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9110,3020 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4118,8170 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8101,1620 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,3490 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA198,1360 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,6830 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3103,6193 %Interni model vrednovanja07.12.2020.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 75,87%.

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA829.108.410,72 HRK70.59 %11.91 %