Odaberite datum

Na 28. veljače 2021. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 85.69%
Depoziti 7.01%
UCITS fondovi 1.98%
ostalo 5.32%

Valutna struktura imovine

EUR 24.03%
HRK 74.42%
USD 1.55%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.52%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.70%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.62%
DEPOZIT HRK 7.40%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.27%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.81%
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.53%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.11%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.43%
CRO 1,125%33EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.98%
ostalo 38.63%

Geografska struktura ulaganja

Europa 99.75%
Sjeverna Amerika 0.24%
ostalo 0.01%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice84.58%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a4.87%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.94%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 82.19%
Komunalne usluge 3.48%
Osnovna potrošačka roba 1.14%
ostalo 13.19%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO25CA597,0092 %Interni model vrednovanja05.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0100,5160 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9109,2850 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4118,7010 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5122,6670 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8101,4740 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,9290 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO297A0115,2320 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA198,5910 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,1970 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu26.02.2021.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3103,1466 %Interni model vrednovanja05.02.2021.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 68,20%.

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA917.416.131,30 HRK75.27 %11.09 %