Odaberite datum

Na 31. svibnja 2021. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 83.20%
Depoziti 6.17%
UCITS fondovi 2.02%
ostalo 8.62%

Valutna struktura imovine

EUR 19.96%
HRK 77.12%
USD 2.91%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 12.49%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.40%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.01%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.52%
DEPOZIT HRK 6.19%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.66%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.74%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.28%
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.86%
CRO 1,125%33EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.85%
ostalo 38.00%

Geografska struktura ulaganja

Europa 97.67%
Sjeverna Amerika 2.17%
ostalo 0.16%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice76.59%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a6.76%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.10%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 77.60%
Komunalne usluge 3.46%
Financije 2.12%
Osnovna potrošačka roba 1.15%
ostalo 15.66%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO25CA596,8676 %Interni model vrednovanja07.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0100,3250 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9107,5090 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4117,9210 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5122,3640 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8101,3760 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,1990 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO297A0114,7070 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA198,4330 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E692,9060 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3102,1393 %Interni model vrednovanja07.05.2021.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 68,20%.

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA949.691.857,50 HRK75.22 %9.73 %