Odaberite razdoblje

od
do

Neto imovina fonda

Vrijednost obračunske jedinice/VOJ

16. rujna 2021.
139,015 kn

Prinos

Prinos tekuće godine

Datum (od - do)Prinos
31.12.2020. - 16.09.2021.0,17%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ] / [VOJ na 31.12. prethodne godine, odnosno početni VOJ ukoliko fond na 31.12. prethodne godine nije poslovao] - 1


Prinos za prethodnih godinu dana

Datum (od - do)Prinos
16.09.2020. - 16.09.2021.1,52%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ] / [VOJ na isti dan prethodne godine] - 1


Prosječan prinos od osnivanja

Datum (od - do)Prinos
21.08.2014. - 16.09.2021.4,76%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ / 100]^[365 / razlika datuma zadnjeg službeno potvrđenog VOJ-a i datuma osnutka fonda, u danima] - 1


Prinos po godinama

Datum (od - do)Prinos
21.08.2014. - 31.12.2014.2,99%
31.12.2014. - 31.12.2015.6,54%
31.12.2015. - 31.12.2016.7,55%
31.12.2016. - 31.12.2017.5,06%
31.12.2017. - 31.12.2018.2,58%
31.12.2018. - 31.12.2019.6,59%
31.12.2019. - 31.12.2020.2,38%
31.12.2020. - 16.09.2021.0,17%

Način računanja: [VOJ na 31.12. godine / VOJ na 31.12. prethodne godine, odnosno početni VOJ ukoliko fond na 31.12. prethodne godine nije poslovao] - 1; za svaku godinu rada Fonda


Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi Fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.