Info zona

Najčešća pitanja

Što trebam znati o sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje?

Nekoliko je važnih činjenica koje donosi članstvo u obveznom mirovinskom fondu:

 • na osobni račun osiguranika poslodavci uplaćuju doprinos za 2. stup u visini 5% njihove bruto plaće svaki mjesec
 • sredstva uplaćenih doprinosa osobno su vlasništvo člana i pohranjuju se na njegov osobni račun
 • uplaćeni doprinosi ulažu se na tržištima kapitala
 • iznos na osobnom računu člana je predmet nasljeđivanja, ali ne može biti predmetom ovrhe.
Koji je iznos doprinosa koji poslodavac uplaćuje za obvezno mirovinsko osiguranje?

Iz bruto plaće, osnovice za obračun doprinosa osiguranika, izdvaja se 20% sredstava  za mirovinsko osiguranje svaki mjesec i to na način da se 15% doprinosa uplaćuje u HZMO, a 5% na osobni račun osiguranika u obveznom mirovinskom fondu.

Tko sve mora biti član obveznog mirovinskog fonda?

Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, 2. stup, obvezno je za sve osiguranike mlađe od 40 godina osigurane u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Osiguranici mogu u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja odabrati mirovinski fond određene kategorije.

Radim putem Studentskog servisa. Imam li pravo na uplate doprinosa?

Rad putem Studentskog servisa ne podliježe Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima ni Zakonu o mirovinskom osiguranju, dakle za Vas poslodavac nema obvezu uplate doprinosa.

Mogu li birati svoj obvezni mirovinski fond?

Naravno. Odabir obveznog mirovinskog fonda trebao bi biti osobni izbor svakog osiguranika.

U kojem se roku i kako mogu učlaniti u obvezni mirovinski fond i gdje to mogu učiniti?

Svi osiguranici imaju zakonski rok od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja za prijavu u obvezni mirovinski fond, a nakon isteka tog roka ako osiguranik sam ne odabere fond, REGOS će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A. Izbor obveznog mirovinskog fonda obavlja se osobnom prijavom na šalteru REGOS-a, u poslovnicama FINA-e, uz predočenje osobnog dokumenta ili putem elektroničke usluge REGOS-a (www.regos.hr), uz napomenu kako pravo pristupa usluzi imaju korisnici vjerodajnica razine 4 sigurnosti (elektronička osobna iskaznica – eOI) koji zadovoljavaju propisane uvjete za prijavu/promjenu OMD i kategorije OMF.

Koji su mi dokumenti potrebni za učlanjenje?

Potrebno je predočiti OIB i jedan od identifikacijskih dokumenata s fotografijom te popuniti formular kojim se potvrđuje izbor mirovinskog društva. Također, isto možete učiniti i putem elektroničke usluge REGOS-a.

Što ako propustim rok učlanjenja?

Ako osiguranik propusti zadani rok od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja za odabir mirovinskog fonda, REGOS će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A, sukladno zakonskoj regulativi.

Želim promijeniti svoj obvezni mirovinski fond. Kako to učiniti i plaćam li naknadu?

Ako želite promijeniti svoj obvezni mirovinski fond, možete to učiniti u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru REGOS-a uz predočenje OIB-a i identifikacijskog dokumenta te putem on-line usluge REGOS-a.

Za promjenu fonda u prve tri godine članstva naplaćuje se izlazna naknada koja pripada društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, a ovisno o vremenu provedenom u obveznom mirovinskom fondu obračunava se i odbija od ukupnog iznosa na osobnom računu člana. Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (čl. 63) izlazna naknada iznosi:

 • 0,8% za izlaz u prvoj godini članstva,
 • 0,4% za izlaz u drugoj godini članstva,
 • 0,2% za izlaz u trećoj godini članstva,
 • u slučaju izlaska nakon tri godine članstva u istom fondu nema izlazne naknade.
Što su mirovinski fondovi kategorije A, B, C?

Mirovinski fondovi kategorije A, B, C,  kategorije su mirovinskih fondova kojima upravlja isto mirovinsko društvo. Različite kategorije imaju različite strategije ulaganja. Preuzeti rizik treba biti najmanji u fondu kategorije C, a najveći u mirovinskom fondu kategorije A, sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima.

Vidi više

Što ako u zadanom roku ne odaberem kategoriju mirovinskog fonda?

Svi članovi koji nisu odabrali kategoriju fonda u zakonskom roku posredstvom REGOS-a postaju članovi fonda kategorije A s mogućnošću promjene kategorije jednom godišnje u kalendarskom mjesecu u kojem su rođeni.

Koja su dobna ograničenja za odabir kategorije fonda?

Sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako je do dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu (referentni dan) ostalo deset ili više godina, a kategorije B ako je do referentnog dana ostalo pet ili više godina. Ako je osiguranik član mirovinskog fonda kategorije B, na dan kada ispuni uvjet da do referentnog dana ima manje od pet godina REGOS ga raspoređuje u mirovinski fond kategorije C kojim upravlja isto mirovinsko društvo.

Plaća li se naknada prilikom promjene kategorije fonda?

Ne, promjena kategorije fonda je besplatna.

Moram li osobno odabrati kategoriju fonda?

Kategoriju obveznog mirovinskog fonda možete odabrati i mijenjati prijavom Središnjem registru osiguranika, odnosno osobnim odlaskom u najbližu poslovnicu FINA-e, na šalter REGOS-a, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta, ali i i putem on-line usluge na stranici www.regos.hr, uz napomenu da pravo pristupa on-line usluzi imaju korisnici vjerodajnica razine 4 sigurnosti (elektronička osobna iskaznica – eOI) koji zadovoljavaju propisane uvjete za prijavu/promjenu OMD i kategorije OMF.

Što je vrijednost obračunske jedinice?

Imovina člana fonda izražena je brojem obračunskih jedinica na njegovom osobnom računu. Ukupna kunska protuvrijednost imovine koju član ima u fondu na određeni dan jednaka je umnošku ukupnog broja obračunskih jedinica koje posjeduje i vrijednosti obračunske jedinice za taj dan. Vrijednost obračunske jedinice promjenjiva je i izračunava se na dnevnoj bazi tako da se ukupna vrijednost imovine fonda podijeli s ukupnim brojem obračunskih jedinica koje posjeduju članovi fonda. Mirovinska društva ukupnu imovinu fonda ulažu na tržištima kapitala te se u skladu s promjenama vrijednosti te imovine mijenja i vrijednost obračunske jedinice svakog člana fonda.

Kako mogu saznati vrijednost obračunske jedinice?

Vrijednost obračunske jedinice za sve tri kategorije obveznih  mirovinskih fondova PBZ CROATIA OSIGURANJA možete saznati:

 • pozivom na besplatni info telefon 0800 44 55 44
 • na našim mrežnim stranicama
 • na mrežnim stranicama HANFA-e (www.hanfa.hr)
 • na mrežnim stranicama REGOS-a (www.regos.hr).
Provjerom osobnog računa u obveznom mirovinskom fondu, uočene su neredovite uplate poslodavca. Što učiniti?

Kontaktirajte REGOS kako biste provjerili radi li se o pogrešci prilikom uplate poslodavca ili poslodavac nije podnio JOPPD obrazac, odnosno nije uplatio sredstva.

Poslodavac mi ne uplaćuje doprinose iako su prikazani na mjesečnom obračunu plaće. Što učiniti?

U takvu je slučaju riječ ili o tome da poslodavac nije podnio JOPPD obrazac i nije izvršio uplatu ili je to učinio ali s krivim pozivom na broj odobrenja pa se sredstva nisu mogla povezati s pripadajućim obrascem te proslijediti na osobni račun osiguranika. U oba slučaja potrebno je dodatno provjeriti promet i stanje po osobnom računu kod REGOS-a te zatražiti uputu o sljedećim koracima. Ako je riječ o pogrešnoj uplati, poslodavac podnosi zahtjev za ispravak poziva na broj nakon kojeg će sredstva s privremenog računa biti proslijeđena na osobni račun osiguranika.

Bivši poslodavac mi duguje uplatu doprinosa, a ja već radim u drugoj tvrtci.

Dugovanje i dalje postoji i na  to dugovanje bivši poslodavac plaća zateznu kamatu. Savjetujemo kontaktirati nadležnu Poreznu Upravu.

Otkazan mi je ugovor o radu i trenutno sam na burzi rada. Prestajem li biti član obveznog mirovinskog fonda?

Otkazom ugovora o radu ne prestaje članstvo u obveznom mirovinskom fondu. Na članstvo u fondu ne utječe redovitost uplata.

Osoba koja trenutno ne radi ima ista prava kao i zaposleni članovi fonda.

Poslodavac me prijavio na «minimalac». Znači li to da će mi i mirovina biti manja?

Tako je. Visina mirovinskih doprinosa ovisi o visini plaće.

Udajem se i odlazim s budućim suprugom živjeti u inozemstvo. Što će biti s ostvarenim sredstvima u obveznom mirovinskom fondu?

Prestankom rada po bilo kojoj osnovi osim smrti i umirovljenja ne mijenja se status člana Fonda. Uplaćena sredstva doprinosa ostaju u mirovinskom fondu i kapitaliziraju se do umirovljenja.

Vrijede li za obrtnike i poljoprivrednike ista pravila kao i za druge osiguranike?

I za obrtnike, kao i za poljoprivrednike i sve one koji sami uplaćuju doprinose, vrijedi ista zakonska regulativa kao i za sve ostale zaposlenike kojima doprinose uplaćuje poslodavac.

Samostalni uplatitelji doprinosa sami uplaćuju doprinose, a za izdavanje rješenja i zaduženja prema Središnjem registru osiguranika te dostavu uplatnica i praćenje naplate, nadležna je (prema mjestu prebivališta) Porezna uprava.

Pomorac sam i sam uplaćujem svoje doprinose. Ima li razlike u proceduri uplate i iznosu.

Nema razlike. Iznos uplate je isti (5% od bruto plaće), kao i za sve ostale zaposlenike.

Samostalno uplaćujem doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, a sredstva na računu nedostaju.

Kako bi se uplate proslijedile na osobni račun, potrebno je da se iste povežu s pripadajućim obrascem JOPPD-om. Čim se spomenuta zaduženja unesu u bazu REGOS-a, izvršene uplate povezat će se s pripadajućim obrascem i proslijediti na osobni račun.

Ukoliko sredstva na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu nisu vidljiva, molimo kontaktirajte REGOS.

Radim honorarno. Mora li poslodavac uplaćivati doprinose u 2. stup ?

Da, za honorarni rad, sukladno zakonskim odredbama moraju se uplaćivati doprinosi.

Trenutno sam na rodiljskom dopustu. Mora li poslodavac uplaćivati doprinose na ostvarenu porodiljsku naknadu?

Svim ženama koje su na rodiljskom dopustu uplaćuje se 5% u obvezni mirovinski fond tijekom cijelog rodiljskog dopusta, na teret HZZO-a ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Što je s uplatom doprinosa u 2. stup za vrijeme bolovanja?

Onima koji su na bolovanju do 42 dana također se uplaćuje doprinos od 5% u obvezni mirovinski fond. Za one koji su više od 42 dana na bolovanju također se uplaćuje doprinos, ali na teret državnog proračuna (Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje).

Djelatnik sam specijalne postrojbe MUP-a i imam beneficirani radni staž. Što je s mojim mirovinskim doprinosima?

Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18), članak 100., st. 5., član mirovinskoga fonda čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili kojemu se mirovina određuje prema tom propisu može u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona dati izjavu Središnjem registru osiguranika da želi i nadalje ostati član mirovinskog fonda.

Odlazim u mirovinu i ostvarujem pravo na mirovinu iz 2. stupa. Što trebam učiniti?

Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 115/18), Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 115/18) od 1. siječnja 2019. osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu omogućen je izbor mirovine koju žele ostvariti.

Navodimo osnovne korake za ostvarivanje prava na mirovinu iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja.

 1. Osiguranik osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup mirovinskog osiguranja) podnosi zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO).
 2. Nakon što zaprimi podatke za informativne izračune mirovine od HZMO-a i MOD- a, Središnji registar osiguranika (REGOS) budućem korisniku mirovine dostavlja informativni izračune mirovine na kućnu adresu.
 3. Nakon izbora mirovine osiguranici su obvezni na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e osobno potpisati izjavu o vrsti mirovine za koju su se opredijelili.
 4. REGOS dostavlja podatke HZMO-u o vrsti izabrane mirovine.
 5. HZMO izdaje budućem korisniku mirovine Rješenje o priznavanju prava na mirovinu (nadalje: Rješenje).
 6. Ako ste se opredijelili za mirovinu samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, HZMO će odrediti mirovinu kao da ste bili osigurani samo u I. stupu. Izbor te mirovine znači da želite istupiti iz II. stupa odnosno iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, a ukupna sredstva kapitaliziranih doprinosa prenose se u državni proračun prema odredbi članka 92. stavka 4. ZOMO-a.
 7. Ako se opredijelite za kombiniranu mirovinu iz I. i iz II. stupa, HZMO će odrediti osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.
 8. Nakon što Vam Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva obavlja se na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e uz predočenje osobne iskaznice.
 9. Nakon izbora mirovinskog osiguravajućeg društva, REGOS će zatvoriti Vaš osobni račun i sredstva doznačiti u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će Vas kontaktirati radi sklapanja ugovora o mirovini.

Ako je ispunjen zakonski uvjet o visini mirovine iz I. stupa (ako je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća za 15% od najniže mirovine iz I. stupa prema ZOMO-u), budući korisnik mirovine se može odlučiti za djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu od 15% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u.

Pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati 15% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, mirovinsko osiguravajuće društvo obračunava i uplaćuje porez na dohodak i prirez porezu na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos.

Stope poreza za umirovljenike su umanjene i iznose 10% i 15%, ovisno o poreznim razredima. Temeljem konačnog obračuna poreza na dohodak kojeg obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primitcima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.
(Izvor: REGOS)

Odlazim u invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Koja su moja prava u ostvarivanju mirovine iz 2. stupa ? A što se, u smislu prava, događa u slučaju djelomičnog gubitka radne sposobnosti?

U slučaju odlaska u invalidsku mirovinu zbog potpunog ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti, Vaša mirovina bit će regulirana na sljedeći način:

Zakon o obveznim mirovinskom fondovima, članak 101.

(1)Ako kod člana mirovinskog fonda nastane potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda, mirovinsko društvo će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti u državni proračun, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će mu odrediti invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao da je član fonda bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. (2)Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primijeniti na člana mirovinskog fonda koji je stariji od 55 godina i koji je član mirovinskog fonda duže od 10 godina, ako bi mjesečna svota invalidske mirovine koja bi mu pripadala prema programu mirovinskoga osiguravajućeg društva uvećana za iznos osnovne invalidske mirovine iz stavka 3. ovoga članka, iznosila više od mjesečne svote invalidske mirovine određene primjenom stavka 1. ovoga članka. U tom slučaju sredstva s računa člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu koje on izabere i koje mu osigurava trajnu mjesečnu invalidsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom. (3)U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka, osiguraniku će se invalidska mirovina u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti odrediti kao osnovna mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. (4)Ako kod člana mirovinskog fonda nastane djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, član fonda može ostvariti pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, a sredstva kapitaliziranih doprinosa ostaju na osobnom računu člana fonda, dok član ne ostvari pravo na prijevremenu starosnu, starosnu ili invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti.

Što u slučaju smrti člana OMF-a?

Ako član Vaše obitelji, a ujedno i član fonda, premine prije ostvarivanja prava na mirovinu, molimo Vas da nas o istome obavijestite kako bismo Vam informacijama i savjetima pomogli u ostvarivanju Vaših prava.

Također, u nastavku donosimo odredbe Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje se odnose na to pitanje, članak 102. (dio):

(1)Ako član mirovinskog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu prema člancima 100. ili 101. ovoga Zakona, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva s računa tog člana mirovinsko društvo će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti u državni proračun. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odredit će obiteljsku mirovinu na temelju ukupnog mirovinskog staža umrlog osiguranika prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao da je umrli osiguranik bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

(2)Odredba stavka 1. neće se primijeniti ako je umrli član mirovinskog fonda u trenutku smrti bio stariji od 55 godina i ako je bio član mirovinskog fonda duže od 10 godina, te ako bi članovima obitelji na temelju ukupnih kapitaliziranih sredstava umrloga člana mirovinskog fonda, mjesečna svota obiteljske mirovine koja bi pripadala prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva uvećana za iznos osnovne obiteljske mirovine iznosila više od mjesečne svote obiteljske mirovine određene primjenom stavka 1. U tom slučaju ukupna kapitalizirana sredstva s računa umrlog člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu koje članovi obitelji izaberu, a koje im osigurava mjesečnu obiteljsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/2014), članak 103. (dio)

(1) Ako član mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje pravo nasljeđivanja.

(2)Ako su sredstva s osobnog računa umrlog člana mirovinskog fonda naslijeđena, a član obitelji naknadno stekne pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i pravo na mirovinu izvodi od umrlog člana fonda, obiteljska mirovina se određuje kao osnovna mirovina prema tom Zakonu.

Kako pokrenuti postupak isplate nasljednih sredstava?

Ako članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu, kapitalizirana sredstva na osobnom računu preminulog člana obveznog mirovinskog fonda postaju predmetom nasljeđivanja te se kompletiranjem potrebne dokumentacije, a po nalogu REGOS-a, prebacuju na prolazni račun REGOS-a i isplaćuju nasljednicima.

Potrebna dokumentacija za isplatu naslijeđenih sredstava iz fonda koju se treba dostaviti Središnjem registru osiguranika, Gajeva 5, 10000 Zagreb:

1. Original ili ovjerena preslika (fotokopija) pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju

2. Zahtjev za isplatu nasljedstva (formular zahtjeva za isplatu nasljedstva)  – dostupno na sljedećoj poveznici.

3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji tekućeg računa nasljednika.

Zahtjev za isplatu naslijeđenih sredstava iz fonda može se dostaviti REGOS-u i u slobodnoj formi, a mora sadržavati sljedeće elemente:

1. Ime i prezime pokojne osobe

2. JMBG pokojne osobe

3. Ime i prezime podnositelja zahtjeva

4. JMBG podnositelja zahtjeva

5. Račun na koji će se isplatiti nasljedstvo

6. Naziv i račun banke u kojoj je otvoren račun na koji će se isplatiti nasljedstvo

Kako postati članom mirovinskog fonda kategorije A?

Obvezni mirovinski fond kategorije A, poštujući zakonska ograničenja, može se odabrati jednom godišnje, u mjesecu rođenja člana, osobnom prijavom na šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e, predočenjem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) te OIB-a, ali i putem on-line usluge na stranici www.regos.hr, uz napomenu da pravo pristupa on-line usluzi imaju korisnici vjerodajnica razine 4 sigurnosti (elektronička osobna iskaznica – eOI) koji zadovoljavaju propisane uvjete za prijavu/promjenu kategorije.

Kako postati članom mirovinskog fonda kategorije B?

Obvezni mirovinski fond kategorije B, poštujući zakonska ograničenja, može se odabrati jednom godišnje, u mjesecu rođenja člana, osobnom prijavom na šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e, predočenjem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) te OIB-a, ali i putem on-line usluge na stranici www.regos.hr, uz napomenu da pravo pristupa on-line usluzi imaju korisnici vjerodajnica razine 4 sigurnosti (elektronička osobna iskaznica – eOI) koji zadovoljavaju propisane uvjete za prijavu/promjenu kategorije.

Kako postati članom mirovinskog fonda kategorije C?

Obvezni mirovinski fond kategorije C, poštujući zakonska ograničenja, može se odabrati jednom godišnje, u mjesecu rođenja člana, osobnom prijavom na šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e, predočenjem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) te OIB-a, ali i putem on-line usluge na stranici www.regos.hr, uz napomenu da pravo pristupa on-line usluzi imaju korisnici vjerodajnica razine 4 sigurnosti (elektronička osobna iskaznica – eOI) koji zadovoljavaju propisane uvjete za prijavu/promjenu kategorije.