Nepravilnosti

Ako provjerom svojeg osobnog računa primijetite neredovite uplate Vašeg poslodavca, manje uplate od zakonski određenog iznosa (5% od Vaše bruto plaće), izostanke uplata iako na svojim platnim listama imate naveden iznos koji se izdvaja za mirovinsko osiguranje, termine “prijenos doprinosa s privremenog računa“ (umjesto uplata doprinosa poslodavca) i slično, molimo da obavijestite nas ili Središnji registar osiguranika kako biste dobili pravovaljanu i točnu informaciju i razriješili eventualnu dvojbu oko ostvarivanja svojih prava povezanih s uplatama doprinosa na Vaš osobni račun.