Info zona

Ovrhe na novčanim sredstvima na osobnom računu

Sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda ne mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv člana mirovinskog fonda ni dio njegove stečajne ili likvidacijske mase. Također, ne mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv depozitara ili bilo koje druge osobe, niti ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu depozitara ili bilo koje druge osobe, sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda ne mogu se dati u zalog ni prenijeti u korist ikoga drugoga. Svaka je takva radnja ništetna.