Info zona

Produženo mirovinsko osiguranje

Osobe kojima je prestalo obvezno mirovinsko osiguranje mogu se osigurati na produženo osiguranje ako od prestanka obveznog osiguranja nije proteklo više od 12 mjeseci i ako podnesu prijavu na osiguranje u tom roku za vrijeme:

 • neplaćenog dopusta
 • mirovanja radnog odnosa dok dijete ne navrši tri godine života
 • stručnog usavršavanja ili specijalizacije nakon prestanka ugovora o radu, službe, odnosno obavljanja djelatnosti
 • nezaposlenosti nakon prestanka osiguranja
 • nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
 • privremenog ili sezonskog prekida obavljanja djelatnosti
 • zaposlenja u inozemstvu u međunarodnim i drugim organizacijama na osnovi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, odnosno kod stranog poslodavca, ako za to vrijeme nije obvezno osigurana u Republici Hrvatskoj, odnosno ako uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili  međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije određeno
 • boravka u inozemstvu kao bračni drug osiguranika na radu u inozemstvu
 • boravka u inozemstvu kao bračni drug osiguranika-profesionalnog ugovornog diplomata
 • nezaposlenosti osiguranika-člana posade broda nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme
 • kao osoba koja ima prebivalište na državnom području Republike Hrvatske za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka obveznoga mirovinskog osiguranja u državi članici Europske unije ili u državi s kojom je sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, neovisno o tome je li prije obveznog osiguranja u inozemstvu bila osigurana u Republici Hrvatskoj
 • životni partner osiguranika koji je sklopio životno partnerstvo s osobom istog spola pod uvjetima propisanim za bračnog druga osiguranika.

(Izvor: HZMO)