Info zona

Što je 2. stup?

Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj zasniva se na tri stupa mirovinskog osiguranja:

  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti (1. stup)
  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (2. stup)
  • dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (3. stup).

Drugi stup predstavlja obvezno mirovinsko osiguranje u sustavu individualne kapitalizirane štednje u kojem se osiguranici koji su osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji su mlađi od 40 godina obvezno osiguravaju u mirovinskom fondu koji sami izaberu te poštujući mogućnosti izbora kategorija postaju članovi mirovinskog fonda, sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Svi osiguranici imaju zakonski rok od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja za prijavu u obvezni mirovinski fond, a nakon isteka tog roka ako osiguranik sam ne odabere fond, REGOS (Središnji registar osiguranika) će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A. Izbor obveznog mirovinskog fonda obavlja se osobnom prijavom na šalteru REGOS-a, u poslovnicama FINA-e ili online na mrežnoj stranici Regosa prijavom u sustav e-Građani.

Prikupljena sredstva doprinosa u visini 5% bruto plaće za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje Središnji registar osiguranika raspoređuje u mirovinske fondove. Ako član mirovinskog fonda prestane uplaćivati doprinose u mirovinski fond, on ostaje punopravni član fonda u koji je uplaćivao doprinose. Osiguranik može biti članom samo jednoga mirovinskog fonda i imati jedan račun u fondu.

Sustav je potpuno transparentan jer osiguranik u svakom trenutku zna koliko sredstava ima na svom osobnom mirovinskom računu u obveznom mirovinskom fondu. Stanje osobnog računa možete provjeriti na sljedeće načine.

Sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda njegova su osobna imovina. Pravo na primitak sredstava s osobnog računa člana mirovinskog fonda ne može se iskoristiti do umirovljenja. Uplaćeni doprinosi u mirovinski fond, kao i preneseni računi u fond, preračunavaju se u obračunske jedinice koje predstavljaju proporcionalne udjele u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. Ukupna vrijednost svih obračunskih jedinica mirovinskog fonda uvijek je jednaka neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Od 2014. godine prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) uvedene su tri kategorije fondova, A, B i C, koje se razlikuju po ograničenjima članstva s obzirom na životnu dob, po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja. Detaljnije o kategorijama fondova pročitajte ovdje.

Član mirovinskog fonda koji je obvezno osiguran u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, kao i član fonda koji je pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje u dobi između 40 i 50 godina, koji ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom Središnjem registru osiguranika obvezno se opredjeljuje između istupa iz toga osiguranja ili ostvarivanja mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva.

Više informacija o proceduri istupa pogledajte ovdje.

Ako član obveznog fonda umre prije nego je počeo koristiti mirovinu, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, sredstva ušteđena na njegovu osobnom mirovinskom računu su nasljedna i pripast će zakonskim nasljednicima. Više o tome pogledajte ovdje.

Nadzor nad poslovanjem mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA.