Info zona

Zakonska regulativa

Mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima, Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakonom o mirovinskom osiguranju, Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima te pripadajućim podzakonskim aktima.

Osim Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, osnivanje i poslovanje društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima te obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova uređuju i podzakonski akti koje donosi Agencija za nadzor financijskih usluga. Agencija obavlja nadzor nad poslovanjem mirovinskih društava i fondova, a ona sama za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

Na poslovanje mirovinskih društava na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava ako Zakonom ili drugim propisom nije određeno drugačije.