Info zona

Prvi, drugi i treći stup

1. stup

Prvi stup predstavlja obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obvezan je za sve zaposlenike i za njega se po sili zakona izdvaja 15% bruto plaće. Ta sredstva koriste se za isplatu mirovina sadašnjih umirovljenika. Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, osiguranici se putem HZMO-a počinju koristiti do tada uplaćenim sredstvima u vidu mirovine iz 1. stupa. Mirovinu koristi osiguranik ili se isplaćuje kao obiteljska mirovina. Za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti nadležan je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

 • Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti
 • Izdvajanje 15% bruto plaće
 • Sredstva se uplaćuju u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

 

2. stup

Drugi stup temelji se na individualnoj kapitaliziranoj štednji dijela mirovinskih doprinosa.

Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (2. stup) obvezno je za sve osiguranike mlađe od 40 godina osigurane u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Osiguranici imaju zakonski rok od mjesec dana od prvog zapošljavanja za prijavu u obvezni mirovinski fond, a nakon tog roka ako osiguranik sam ne odabere fond, REGOS (Središnji registar osiguranika) će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A.
Izbor obveznog mirovinskog fonda obavlja se osobnom prijavom na šalteru REGOS-a, u poslovnicama FINA-e ili putem e-usluge na www.regos.hr.

Iz bruto plaće osiguranika izdvaja se 20% sredstava (od osnovice za obračun doprinosa) za mirovinsko osiguranje svaki mjesec i to na način da se 15% sredstava uplaćuje u HZMO, a 5% na osobni račun osiguranika u obveznom mirovinskom fondu.

Detaljnije o 2. stupu pogledajte ovdje.

Od 2014. godine sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/2014) uvedene su tri kategorije fondova, A, B i C, koje se razlikuju po ograničenjima članstva (s obzirom na životnu dob), investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja.

Detaljnije o kategorijama fondova pročitajte ovdje.

 • Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
 • Izdvajanje 5% bruto plaće na osobni račun osiguranika
 • Sredstva se izdvajaju na osobne račune u obveznim mirovinskim fondovima
 • Sredstva su nasljedna

 

3. stup

Treći stup je dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Visinu mirovine određuje visina mjesečnih uloga koji će se uplaćivati na poseban račun u dobrovoljnom mirovinskom fondu.

Država svakom osiguraniku u 3. stupu uplaćuje poticaj za taj oblik mirovinske štednje. Osiguranici mogu biti članovi više dobrovoljnih mirovinskih fondova istovremeno, ali poticaje primaju samo u jednom. Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog iznosa pojedinog člana u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Sredstvima s računa u 3. stupu moguće se početi koristiti  i prije stjecanja zakonskih uvjeta za mirovinu, a najranije s 55 godina života člana. Kad stekne uvjete za dobrovoljnu mirovinu, osiguranik odabire mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD) i u njega prenosi svoja kapitalizirana sredstva iz mirovinskog fonda čiji je do tada bio član i odabire doživotnu ili privremenu isplatu mirovine. Ako članovi fonda na osobnom računu imaju vrijednost sredstava u vrijednosti manjoj od 50.000,00 kuna, mogu odabrati i isplatu sredstava putem samog dobrovoljnog mirovinskog fonda, u obliku privremene isplate mirovine. Također, članovi mogu odabrati isplatu 30% sredstava jednokratno. S odabranim mirovinskim osiguravajućim društvom član sklapa ugovor o isplati mirovine prema jednom od mirovinskih programa: kao doživotnu starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, promjenjivu mirovinu, djelomičnu jednokratnu isplatu i druge oblike mirovinskih isplata koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi na tržištu mirovina.

U slučaju smrti ukupna kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana fonda nasljeđuju zakonski nasljednici.

Ako je član preminuo nakon što je prenio sredstva u MOD ili zatražio isplatu iz fonda putem dobrovoljnog mirovinskog društva, sredstva su također nasljedna.

 • Dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
 • Dogovoreno izdvajanje
 • Državni poticaj
 • Sredstva se izdvajaju na osobne račune u dobrovoljnim mirovinskim fondovima