Info zona

Birajte kategoriju A, B, C

Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, obvezni mirovinski fondovi dijele se u tri kategorije, A, B i C, koje se razlikuju po ograničenjima članstva, investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja. Cilj Zakona jest potaknuti osiguranike na aktivan odabir načina upravljanja njihovim sredstvima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20).

Fond kategorije A

  • namijenjen mlađim osiguranicima
  • očekivani prinos primjeren je većoj toleranciji prema riziku
  • automatski prijelaz u fond B kada do starosne mirovine ostaje manje od deset godina.
Opširnije pogledajte ovdje

Fond kategorije B

  • namijenjen osiguranicima srednje životne dobi
  • očekivani prinos primjeren je umjerenoj razini rizičnosti
  • automatski prijelaz u fond C kada do starosne mirovine ostaje manje od pet godina.
Opširnije pogledajte ovdje

Fond kategorije C

  • namijenjen osiguranicima koji su pred mirovinom
  • očekivani prinos primjeren je niskoj razini rizičnosti i očuvanju realne vrijednosti ušteđevina
  • trajanje članstva do trenutka umirovljenja.
Opširnije pogledajte ovdje

Svaki osiguranik sam bira u kojoj će kategoriji fonda štedjeti, uz pridržavanje zakonom predviđenih ograničenja i rokova. Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ukoliko mu je do dana ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu ostalo deset ili više godina, a ako mu je do referentnog dana ostalo pet ili više godina, može biti član fonda kategorije B. Dakle, kada član ispuni uvjet da do referentnog dana ima manje od pet godina, REGOS  ga raspoređuje u fond kategorije C.

Kategoriju obveznih mirovinskih fondova možete promijeniti jednom godišnje u mjesecu rođenja na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e uz predočenje važećeg osobnog dokumenta ili na www.regos.hr. Promjena kategorije mirovinskog fonda je besplatna.

Dana 21. kolovoza 2014. godine postojeći obvezni mirovinski fond postao je mirovinski fond kategorije B, a s radom su započeli fondovi kategorije A i C.