Info zona

Samo za članove

Osobni identifikacijski PIN broj

PIN broj je tajni identifikacijski broj dodijeljen svakom članu fonda koji služi za provjeru stanja osobnog računa putem naše mrežne stranice www.pbzco-fond.hr i besplatnog info telefona 0800 44 55 44.

Prilikom promjene Vaših osobnih podataka putem besplatnog info telefona i naše mrežne stranice identificirate se istim PIN brojem i u tom slučaju ne morate dostavljati osobne dokumente iz kojih je vidljiva promjena.

Želite li promijeniti svoj PIN broj, to možete učiniti putem naše mrežne stranice ili besplatnog info telefona.

U slučaju da izgubite ili zaboravite PIN broj, obavijestite nas:

Molimo Vas da svoj osobni identifikacijski PIN broj spremite ili zapamtite kako bi informacija o uplatama i stanju Vašeg osobnog računa bila dostupna samo Vama.

Načini provjere stanja računa

Stanje Vašeg računa i pregled svih uplata možete provjeravati putem:

 • mrežnih stranica www.pbzco-fond.hr: za pristup osobnom računu potreban je OIB te identifikacijski PIN broj koji Vam je dostavljen u pismu dobrodošlice. Prijavom na stranicu na raspolaganju su Vam pregledi uplata i stanje Vašeg osobnog računa;
 • e-mail izvješća ako na našoj mrežnoj stranici www.pbzco-fond.hr popunite rubriku „e-mail izvješće“;
 • SMS poruke poslane na broj Vašeg mobilnog telefona nakon što izvršite prijavu na našoj mrežnoj stranici www.pbzco-fond.hr i popunite obrazac „SMS izvješće“;
 • besplatnog info telefona 0800 44 55 44 možete saznati informacije o stanju na Vašem osobnom računu i vrijednosti obračunske jedinice. Za dobivanje podataka o Vašem osobnom računu potreban Vam je  identifikacijski PIN broj;
 • e-pošte na info@pbzco-fond.hr (uz obveznu identifikaciju ispravnim PIN brojem ili dostavom preslike osobne iskaznice, radi zaštite Vaših osobnih podataka);
 • pisanog izvješća koje ćemo na Vaš zahtjev (uz obveznu identifikaciju ispravnim PIN brojem ili dostavom preslike osobne iskaznice, radi zaštite Vaših osobnih podataka) dostaviti na adresu stanovanja.

Načini izvještavanja o stanju računa

Pisano izvješće o uplatama i stanju Vašeg osobnog računa (uz obveznu identifikaciju ispravnim PIN brojem ili dostavom preslike osobne iskaznice, radi zaštite Vaših osobnih podataka) zatražite:

 • putem besplatnog info telefona 0800 44 55 44
 • putem e-pošte info@pbzco-fond.hr
 • osobnim dolaskom u prostorije Društva.

Nakon prijave na našu mrežnu stranicu i aktiviranja usluga, pisana izvješća možete primati i:

 • putem e-pošte
 • putem SMS poruke.

Promjenu načina izvještavanja o uplatama i stanju računa možete zatražiti :

Promjena osobnih podataka

Ako ste promijenili svoje osobne podatke, kako bismo ažurirali bazu podataka, nudimo Vam mogućnost promjene putem:

 • online obrasca na adresi net.pbzco-fond.hr/zahtjevi
 • besplatnog info telefona, uz navođenje PIN broja,
 • e-pošte, uz dostavu preslika osobnih dokumenata (osobne iskaznice, vjenčanog lista ili rješenja o promjeni prezimena),
 • poštanske pošiljke, uz dostavu preslika osobnih dokumenata  (osobne iskaznice, vjenčanog lista ili rješenja o promjeni prezimena),
 • mrežne stranice www.pbzco-fond.hr, nakon prijave,
 • ili osobnim dolaskom u prostorije Društva.

Obavijest članovima o postupku podnošenja pritužbi

Sukladno odredbi članka 121. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20), u daljnjem tekstu ZOMF, te odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19)

obavještavamo Vas da pisane pritužbe možete podnijeti u službenim prostorijama Društva (u Odjelu za odnose s klijentima), putem e- adrese info@pbzco-fond.hr, telefaksa 01/63 63 703 te putem pošte na adresu Društva, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb.

U slučaju spora povodom pritužbe između Društva i člana mirovinskog fonda, Društvo će nastojati spor riješiti izvansudski  na obostrano zadovoljstvo, a ukoliko to nije moguće spor će se prepustiti na rješavanje stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.

Sukladno odredbi članka 122. ZOMF-a, postupak i uvjeti izvansudskog rješavanja spora između Društva i članova fondova kojima upravlja rješavat će se pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a sam postupak će se provoditi sukladno Zakonu o mirenju (NN 18/2011) i Pravilniku o mirenju (NN 142/2011).

Postupanje Društva prema odredbama Pravilnika o zaprimanju i rješavanju pritužbi članova mirovinskih fondova kojima upravlja Društvo i rješavanje prigovora članova ni na koji način nema utjecaja niti je preduvjet za rješavanje spora pred nadležnim sudom ili drugim tijelom u skladu s odredbama Pravilnika.