Info zona

Invalidska mirovina zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti

Ukoliko je kod korisnika nastao djelomičan gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, on prima mirovinu iz 1. stupa, a sredstva kapitaliziranih doprinosa 2. stupa ostaju na računu sve dok:

  1. liječnička komisija izda rješenje o ispunjenju uvjeta za invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili
  2. ne ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu.

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, članak 101.

(4)Ako kod člana mirovinskog fonda nastane djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, član fonda može ostvariti pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, a sredstva kapitaliziranih doprinosa ostaju na osobnom računu člana fonda, dok član ne ostvari pravo na prijevremenu starosnu, starosnu ili invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti.