Info zona

Invalidska mirovina zbog potpunog gubitka radne sposobnosti

U nastavku navodimo prava i način korištenja sredstava kapitaliziranih na osobnom računu u obveznom mirovinskim fondu ukoliko kod člana fonda nastane potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Ukoliko kod člana nastane potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu, sredstva s osobnog računa biti će posredstvom REGOS-a prenijeta u državni proračun, a HZMO će odrediti invalidsku mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, kao da je član bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

No, sredstva se u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 101. stavak 2 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima mogu prenijeti i u MOD.

Zakon o obveznim mirovinskom fondovima, članak 101. – dio

(1)Ako kod člana mirovinskog fonda nastane potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda mirovinsko društvo će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti u državni proračun, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će mu odrediti invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao da je član fonda bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

(2)Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primijeniti na člana mirovinskog fonda koji je stariji od 55 godina i koji je član mirovinskog fonda duže od 10 godina, ako bi mjesečna svota invalidske mirovine koja bi mu pripadala prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva uvećana za iznos osnovne invalidske mirovine iz stavka 3. ovoga članka iznosila više od mjesečne svote invalidske mirovine određene primjenom stavka 1. ovoga članka. U tom slučaju, sredstva s računa člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu koje on izabere i koje mu osigurava trajnu mjesečnu invalidsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom.

(3)U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka, osiguraniku će se invalidska mirovina u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti odrediti kao osnovna mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.