Info zona

Obiteljska mirovina

Pravo obitelji na obiteljsku mirovinu

Ukoliko član obveznog mirovinskog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu temeljem rješenja HZMO-a, sredstva s osobnog računa u obveznom mirovinskom fondu posredstvom REGOS-a bit će proslijeđena na račun HZMO-a ili MOD-a radi isplate mirovine.

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, članak 102.

(1)Ako član mirovinskog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu prema članku 100. ili 101. ovoga Zakona, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva sa računa toga člana mirovinsko društvo će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti u državni proračun. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odredit će obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža umrlog osiguranika prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao da je umrli osiguranik bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

(2)Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primijeniti ako je umrli član mirovinskog fonda u trenutku smrti bio stariji od 55 godina i ako je bio član mirovinskog fonda duže od 10 godina te ako bi članovima obitelji na temelju ukupnih kapitaliziranih sredstava umrloga člana mirovinskog fonda, mjesečna svota obiteljske mirovine koja bi pripadala prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva uvećana za iznos osnovne obiteljske mirovine, iznosila više od mjesečne svote obiteljske mirovine određene primjenom stavka 1. ovoga članka. U tom slučaju ukupna kapitalizirana sredstva sa računa umrlog člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu koje članovi obitelji izaberu, a koje im osigurava mjesečnu obiteljsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom.

(3)Nakon smrti korisnika mirovine, mirovina koja je u dijelu ili u cijelosti bila određena kao osnovna mirovina, u slučaju ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, obiteljska mirovina se određuje primjenom mirovinskog faktora prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju.

(4)Ako je član mirovinskog fonda korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, a u trenutku smrti je bio zaposlen, odnosno obavljao djelatnost na temelju koje je bio obvezno osiguran, članovi obitelji mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu pod istim uvjetima kao i nakon smrti osiguranika.

(5)Ako je član mirovinskog fonda korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti umro, a u trenutku smrti nije bio zaposlen, odnosno nije obavljao djelatnost na temelju koje bi bio obvezno osiguran, članovi obitelji mogu ostvariti obiteljsku mirovinu kao i nakon smrti korisnika mirovine samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, a sredstva s osobnog računa putem Središnjeg registra osiguranika prenose se u državni proračun.

Postupak ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Više o pravu na obiteljsku mirovinu pročitajte na https://www.mirovinsko.hr/hr/obiteljska-mirovina/280.

Pravo obitelji na nasljeđivanje sredstava

Ukoliko obitelj preminulog nema pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, sredstva se nasljeđuju sukladno odredbama članka 103. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.