Info zona

Izbor mirovine

Navodimo osnovne korake za ostvarivanje prava na mirovinu iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

  1. Osiguranik osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup mirovinskog osiguranja) podnosi zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO).
  2. Nakon što zaprimi podatke za informativne izračune mirovine od HZMO-a i MOD- a, Središnji registar osiguranika (REGOS) budućem korisniku mirovine dostavlja informativni izračune mirovine na kućnu adresu.
  3. Nakon izbora mirovine osiguranici su obvezni na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e osobno potpisati izjavu o vrsti mirovine za koju su se opredijelili.
  4. REGOS dostavlja podatke HZMO-u o vrsti izabrane mirovine.
  5. HZMO izdaje budućem korisniku mirovine Rješenje o priznavanju prava na mirovinu (nadalje: Rješenje).
  6. Ako ste se opredijelili za mirovinu samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, HZMO će odrediti mirovinu kao da ste bili osigurani samo u I. stupu. Izbor te mirovine znači da želite istupiti iz II. stupa odnosno iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, a ukupna sredstva kapitaliziranih doprinosa prenose se u državni proračun prema odredbi članka 92. stavka 4. ZOMO-a.
  7. Ako se opredijelite za kombiniranu mirovinu iz I. i iz II. stupa, HZMO će odrediti osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.
  8. Nakon što Vam Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva obavlja se na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e uz predočenje osobne iskaznice.
  9. Nakon izbora mirovinskog osiguravajućeg društva, REGOS će zatvoriti Vaš osobni račun i sredstva doznačiti u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će Vas kontaktirati radi sklapanja ugovora o mirovini.

Ako je ispunjen zakonski uvjet o visini mirovine iz I. stupa (ako je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća za 15% od najniže mirovine iz I. stupa prema ZOMO-u), budući korisnik mirovine se može odlučiti za djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu od 15% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u.
Pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati 15% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, mirovinsko osiguravajuće društvo obračunava i uplaćuje porez na dohodak i prirez porezu na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos.
Stope poreza za umirovljenike su umanjene i iznose 12% i 18%, ovisno o poreznim razredima. Temeljem konačnog obračuna poreza na dohodak kojeg obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primitcima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.
(Izvor: REGOS)