Info zona

Povratak na novosti

Obavijest članovima čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom

Članstvo djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Sukladno odredbi čl.100 novog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, koji je 20.2.2014. stupio na snagu, svim članovima obveznih mirovinskih fondova čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom, koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili im se mirovina određuje prema tom propisu, omogućen je prijenos sredstava s osobnih računa u državni proračun.

Isto tako, Zakon tim članovima omogućava i ostanak u II stupu, na način da u roku od 30 dana od stupanja na snagu Zakona (od 20.2.2014. do 22.3.2014. godine), mogu dati izjavu Središnjem registru osiguranika da žele i nadalje ostati članovima obveznog mirovinskog fonda.

Ukoliko u navedenom roku spomenuti članovi to ne učine, ukupna kapitalizirana sredstva s njihovih osobnih računa prenijet će se u državni proračun, a po stjecanju prava na mirovinu članu će biti određena mirovina kao da je bio osiguran samo u sustavu generacijske solidarnosti ( I. stup).

Spomenutom odredbom novog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, članovima koji ne pripadaju skupini članova mirovinskog fonda kojima su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom, koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili im se mirovina određuje prema tom propisu , ništa se ne mijenja u pogledu dosadašnjeg statusa, niti će sredstva na njihovim računima biti na bilo koji način umanjena.

U nastavku Vam donosimo odredbu čl. 100 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koji se odnosi na navedenu obavijest.

Ostvarivanje prava na mirovinu (članak 100.)

(1)Ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda prenijet će se mirovinskom osiguravajućem društvu kada član ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(2)Ako član mirovinskog fonda nije ostvario pravo i uvjete na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a na referentni dan nije u osiguranju, kapitalizirana sredstva s njegovog osobnog računa mogu se prenijeti mirovinskom osiguravajućem društvu po ostvarivanju dobnih uvjeta za starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(3)Povlačenjem sredstava prema stavcima 1. i 2. ovoga članka osiguraniku prestaje članstvo u mirovinskom fondu.
(4)Član mirovinskog fonda čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, može u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dati izjavu Središnjem registru osiguranika da želi i nadalje ostati član mirovinskog fonda.
(5)Ako član mirovinskog fonda ne da izjavu u roku iz stavka 4. ovoga članka, Središnji registar osiguranika prenijet će u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će bivšem članu mirovinskog fonda po stjecanju prava na mirovinu odrediti mirovinu, kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.
(6)O prijenosu sredstava s osobnih računa iz stavka 5. ovoga članka Središnji registar osiguranika mjesečno izvještava Ministarstvo financija i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.