PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

Naknade

Sukladno odredbi članka 63. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i  podzakonskim aktima koje donosi Agencija za nadzor financijskih usluga, za mirovinsko društvo zaračunavaju se sljedeće naknade:

Ulazna naknada iznosi 0,5% od uplaćenih doprinosa.

Naknada za upravljanje u 2021. godini iznosi 0,284% godišnje od ukupne imovine umanjenje za financijske obveze mirovinskog fonda, a za svaku daljnju godinu umanjuje se za 5,5% u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj godini, zaokruženo na tri decimalna mjesta, s time da ona ne može biti niža od 0,27%, sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Izlazna naknada naplaćuje se u slučaju promjene mirovinskog fonda, a obračunava se i odbija od ukupnog iznosa na osobnom računu člana. U prvoj godini članstva iznosi 0,8%, 0,4% u drugoj, odnosno, 0,2% u trećoj godini članstva. Nakon treće godine članstva u fondu istog mirovinskog društva izlazna naknada se ne naplaćuje.

Prilikom promjene kategorije mirovinskog fonda (u propisanom zakonskom roku) ne naplaćuje se naknada za izlaz bez obzira na to je li riječ o prijelazu u fond druge kategorije kojim upravlja isto ili drugo mirovinsko  društvo.