PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

O nama

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala je Društvu odobrenje za rad dana 05. studenoga 2001. godine, klasa: UP/I 034-04/01-01/66, urbroj: 383-01-01-2.
Društvo je osnovano 28.09.2001. godine i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080406496.

Temeljni kapital društva iznosi 56.000.000 kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu.
Ukupan broj izdanih dionica jest 56.000, svaka nominalne vrijednosti 1.000 kuna.

Račun Društva vodi se kod Privredne banke Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb.
IBAN: HR0223400091102710646
OIB: 20455535575

Popis fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.

  • PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

  • PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

  • PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Uprava i nadzorni odbor mirovinskog društva

Uprava društva

Nadzorni odbor društva

Oblici naknada članova Uprave za prethodnu godinu