PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

Rizici

Društvo definira nekoliko stupnjeva sklonosti riziku (risk appetite):

Sklonost riziku Opis
Neprihvatljiva Ključni cilj je potpuno izbjegavanje rizika i nesigurnosti. Dopuštene aktivnosti koje se poduzimaju u smislu tog rizika ne smiju imati gotovo nikakav inherentni rizik. Očekivana korist (u smislu financijske ili neke druge koristi) nije važna i omjer dobitka i rizika se ne uzima u obzir.
Minimalna Ključni cilj je orijentacija na aktivnosti koje se smatraju vrlo sigurnima u smislu preuzimanja rizika. Aktivnosti koje se poduzimaju imaju vrlo nisku razinu inherentnog rizika. Potencijalni dobitak ne smije biti glavna premisa u odabiru aktivnosti.
Konzervativna Može se prihvatiti određeni stupanj rizika kako bi se ostvario željeni rezultat vodeći se znatnom mogućnošću ostvarivanja dobiti. Aktivnosti koje se poduzimaju mogu u sebi nositi određenu razinu inherentnog rizika koji se u najvećoj mjeri može kontrolirati. Omjer potencijalne dobiti i rizika je važan faktor.
Prihvatljiva Mogu se poduzimati aktivnosti za ostvarivanje velike razine dobiti. Te aktivnosti mogu imati povišenu razinu rizika i nesigurnosti.
Otvorena Cilj je u tom polju biti inovativan i birati aktivnosti koje vode maksimizaciji dobiti iako mogu imati visok inherentni rizik. Vodeći parametar je rezultat dok rizičnost ima sekundarni karakter.

* ukoliko Društvo ne može imati utjecaj na neki od rizika ono ga prihvaća

Sažet tablični prikaz sklonosti rizicima za Društvo

Rizik Sklonost riziku
Tržišni rizik Minimalna
Kreditni rizik Minimalna
Rizik namire Neprihvatljiva
Rizik likvidnosti Neprihvatljiva
Regulatorni rizik Prihvaća se
Rizik kontinuirane primjerenosti i usklađenosti Minimalna
Operativni rizik Konzervativna
Rizik sukoba interesa Neprihvatljiva
Reputacijski rizik Minimalna