Info zona

Povratak na novosti

03.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.

Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 03.06.2015., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA

AD 8 ZA

AD 10 ZA

AD 11 ZA

AD 12 ZA

AD 13 ZA